Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 27/11/2021.

Opis stanowiska pracy


Komenda Powiatowa Policji w Pabianicach

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor do spraw legislacyjno - kancelaryjnych Zespół do Spraw Prezydialnych

95-200 Pabianice ul. Stefana Żeromskiego 18

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • uczestnictwo w przygotowywaniu projektów decyzji, rejestracja i wprowadzanie do obiegu prawnego aktów prawnych wydawanych przez Komendanta Powiatowego Policji w Pabianicach
 • monitorowanie aktualności i ewidencjonowanie innych aktów prawnych dotyczących funkcjonowania Policji
 • obsługa kancelaryjna Komendy w zakresie przesyłek wychodzących z Komendy
 • archiwizowanie dokumentacji Komendanta Powiatowego i jego zastępców oraz Zespołu do Spraw Prezydialnych
 • -


Warunki pracy

praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czas pracy, brak wind i podjazdów dla osób niepełnosprawnychInne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. - wynagrodzenie: 1,378 mnożnik kwoty bazowej 2031,96 zł, tj. 2.800,04 + wysługa lat, - oferty otrzymane po terminie,uzupełniane po terminie lub bez wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane, - do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne - na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni jedynie kandydaci wybrani spośród osób spełniających wymagania formalne, - kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy, - oferty, które spełniały wymagania formalne, ale nie zostały wybrane do dalszego procesu rekrutacji oraz oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone, - oświadczenia i list motywacyjny muszą być podpisane własnoręcznieWymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • znajomość instrukcji kancelaryjnej, umiejętność obsługi urządzeń biurowych


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2021-10-31
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  dokumenty należy składać w siedzibie Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach ul. Żeromskiego 18, 95 - 200 Pabianice lub przesłać pocztą na wskazany adres - z dopiskiem konkurs na stanowisko Inspektor ds. prezydialnych.

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  20/10/2021
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry