Opis stanowiska pracy


Komenda Powiatowa Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor do spraw obsługi kancelaryjnej Wydział Ogólny

27-400 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Aleja 3 Maja 9

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Pobieranie, rejestrowanie i wydawanie materiałów, które wpłynęły do wydziału.
 • Prowadzenie obsługi kancelaryjnej sekretariatu w celu uporządkowanego ewidencjonowania dokumentacji wpływającej i wychodzącej.
 • Wprowadzanie danych do policyjnych baz danych.
 • Przygotowywanie projektów pism w odpowiedzi na zapytania podmiotów zewnętrznych.
 • Przygotowywanie dokumentów do archiwizacji.


Warunki pracy

Praca administracyjno - biurowa w pomieszczeniach biurowych. Stanowisko pracy znajduje się na trzecim piętrze budynku. Praca wykonywana w 8 godzinnym systemie pracy w godzinach 7.30-15.30. Stanowisko pracy wyposażone
w komputer i monitor ekranowy - czas pracy przy monitorze poniżej4 godz. dziennie w wymuszonej pozycji ciała przy świetle naturalnym i sztucznym. Budynek wewnątrz wyposażony w windę i toaletę przystosowaną dla osób niepełnosprawnych. Nie ma natomiast podjazdów do budynku urzędu. Brak możliwości swobodnego poruszania się po budynku wózkiem inwalidzkim.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji /adres e-mail/, numer telefonu. Oświadczenia, list motywacyjny oraz życiorys powinny zawierać datę i własnoręczny podpis. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów.


Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane lub uzupełniane po terminie nie będą brane pod uwagę (decyduje data wpływu oferty do urzędu).


Kandydaci spełniający wymagania formalne będą informowani telefonicznie lub pocztą elektroniczną
o terminie przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego. Dodatkowych informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 47-80-42-269 lub 47-80-42-260.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego
w obszarze administracyjno - biurowym

pozostałe wymagania niezbędne:

 • • poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji oznaczonych klauzulą „Poufne” lub wyższą bądź oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego na podstawie ustawy z dnia 05 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019, poz. 742)
 • posiadanie obywatelstwa ukraińskiego – dotyczy obywateli Ukrainy, przebywających legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub których pobyt na tym terytorium jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa”,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • • znajomość ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2021r. poz.1233); • znajomość ustawy z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji (Dz. U. z 2021 r. poz. 1882 ze zmianami) • doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok na stanowisku o podobnym zakresie zadań


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • • życiorys i list motywacyjny, • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru, • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych, • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia, • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego bądź dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "Poufne" lub wyższą bądź oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 05 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018, poz. 412),
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • a. dodać własny dokument niezbędny o treści: „kopia dokumentu potwierdzającego legalność przebywania/pobytu na terytorium RP – dotyczy obywateli Ukrainy, przebywających legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub których pobyt na tym terytorium jest uznawany za legalny na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa”, b. dodać informację o treści: „obywatele Ukrainy, przebywający legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub których pobyt na tym terytorium jest uznawany za legalny na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa nie muszą składać dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego”.

 • Dokumenty należy złożyć do: 2022-08-18
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  w formie papierowej osobiście lub przesłać pocztą na adres:
  Komenda Powiatowa Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim
  Aleja 3-go Maja 9
  27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
  z dopiskiem na kopercie „Oferta zatrudnienia - inspektor ksc umowa na zastępstwo”

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Public... Rozwiń

  Dodatkowe informacje

  Ostatnia aktualizacja:
  13/08/2022
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna

  Więcej ofert pracy od tego pracodawcy

  Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

  Utwórz powiadomienie e-mail
  Zapisz mnie

  Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

  Podziel się ze znajomymi