Dziękujemy za korzystanie z infoPraca. Data wydruku 17/01/2019.

Opis stanowiska pracy


Okręgowy Urząd Miar w Łodzi

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor

Okręgowy Urząd Miar
ul. Narutowicza 75
90-132 Łódź

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie sprawdzeń i wzorcowań przyrządów pomiarowych według istniejących procedur
 • obsługa klienta, w tym prowadzenie rejestru zgłoszeń przyrządów pomiarowych
 • pomoc w opracowywaniu procedur pomiarowych


Warunki pracy

praca przy komputerze, delegacje służbowe

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Kandydaci zakwalifikowani będą powiadomieni telefonicznie lub mailowo o rozmowie kwalifikacyjnej. Oferty odrzucone można odebrać osobiście w pokoju 104 , pozostałe zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 m-cy od zakończenia naboru. Prosimy o składanie dokumentów w zaklejonych kopertach z dopiskiem "Rekrutacja do Wydziału Termodynamiki na stanowisko Inspektora".

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

1 rok doświadczenia zawodowego
w obszarze metrologii

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość ustawy Prawo o miarach
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • podstawowa wiedza techniczna w zakresie sprawdzeń i wzorcowań przyrządów pomiarowych w obszarze funkcjonowania wydziału (przepływy i objętość cieczy, temperatura, ciśnienie) i/lub pomiary wielkości elektrycznych
 • komunikatywność, rzetelność, uczciwość, uprzejmość, sumienność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • znajomość zasad funkcjonowania systemów zarządzania,
 • zdolności manualne,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • zdolność analitycznego myślenia,
 • umiejętność komunikacji z klientem.


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie świadectw pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-06-08
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  25/05/2018
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry