Opis stanowiska pracy


Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Koszalinie

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor do spraw nadzoru nad nawozami i środkami ochrony roślin Dział Ochrony Roślin i Nawozów

75-411 Koszalin ul. Partyzantów 7-9

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Nadzoruje i kontroluje podmioty wprowadzające do obrotu nawozy, nawozy oznaczone znakiem "NAWÓZ WE", środki wspomagające uprawę roślin oraz produkty nawozowe UE oraz pobiera próby do badań jakościowych.
 • Nadzoruje i kontroluje przestrzeganie przepisów dotyczących znakowania i pakowania nawozów, nawozów oznaczonych znakiem "NAWÓZ WE", środków wspomagających uprawę roślin oraz produktów nawozowych UE.
 • Nadzoruje i kontroluje wprowadzanie do obrotu środków ochrony roślin oraz pobiera próby do badań jakościowych.
 • Nadzoruje i kontroluje stosowanie środków ochrony roślin oraz pobiera próby płodów rolnych do badań na obecność pozostałych środków ochrony roślin.
 • Wprowadza dane do Zintegrowanego Systemu Informatycznego.
 • Sporządza sprawozdania i informacje z wykonania zadań z zakresu ochrony roślin i nawozów.


Warunki pracy

Praca terenowo-biurowa.


Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie z wykorzystaniem narzędzi biurowych tj. kserokopiarka, niszczarka.


Gotowość do sporadycznych wyjazdów samochodem służbowym do pracy w terenie obejmującej obszar województwa zachodniopomorskiego.


Gotowość do pogłębiania swojej wiedzy poprzez samokształcenie oraz udział
w szkoleniach wewnętrznych oraz zewnętrznych.


Samodzielność w realizacji zadań.Praca na wysokości do 3 metrów.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


Miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością pod budynkiem urzedu.  Wejście główne do siedziby Inspektoratu od strony parkingu po schodach - brak podjazdu dla osób poruszających się na wózkach, brak windy. Inspektorat znajduje się na podwyższonym parterze budynku. Wejście tylne jest częściowo przystosowane dla osób poruszających się na wózkach - opuszczana platforma. Brak przystosownej toalety dla osób z niepełnosprawnością.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie rolnicze, ogrodnicze lub pokrewne

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość ustaw: o nawozach i nawożeniu, o PIORIN, o środkach ochrony roślin, kodeks postępowania administracyjnego.
 • Umiejętnosć obsługi komputera.
 • Posiadanie prawo jazdy kat. B
 • Dobra organizacja pracy.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Znajomość ustawy: Prawo przedsiębiorców.


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kserokopia lub oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2023-06-18
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Koszalinie
  ul. Partyzantów 7-9
  75-411 Koszalin

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Public... Rozwiń

  Dodatkowe informacje

  Ostatnia aktualizacja:
  03/06/2023
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna

  Więcej ofert pracy od tego pracodawcy

  Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

  Utwórz powiadomienie e-mail
  Zapisz mnie

  Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

  Podziel się ze znajomymi