Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 06/12/2020.

Opis stanowiska pracy


Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu

Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor w Oddziale w Kole


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Kontroluje stan fitosanitarny roślin, produktów roślinnych.
 • Prowadzi rejestr producentów roślin oraz przedsiębiorców wprowadzających na polski obszar celny określone rośliny, produkty roślinne oraz prowadzących obrót nimi.
 • Wystawia świadectwa fitosanitarne dla eksportu i reeksportu.
 • Pobiera próby roślin, produktów, podłoży i gleby do badań.
 • Pobiera próby materiału siewnego.
 • Przeprowadza ocenę polową plantacji nasiennych i szkółkarskich.
 • Kontroluje materiał siewny w procesie produkcji, przechowywania i obrotu.


Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa (użytkowanie sprzętu biurowego, praca przy komputerze),


- praca fizyczna w terenie związana z pobieraniem prób do badań,


- praca poza siedzibą urzędu podczas prowadzenia kontroli,


- kontakty z trudnym klientem urzędu podczas kontroli - przedsiębiorcami, rolnikami.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe rolnicze, ogrodnicze lub pokrewne

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość ustawy o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa,
 • umiejętność biegłej obsługi komputera,
 • czynne prawo jazdy kat B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • umiejętność pracy w zespole,
 • samodzielność, odpowiedzialność.


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • oświadczenie o posiadaniu preawo jazdy kat B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-11-06
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat
  Ochrony Roślin i Nasiennictwa
  ul. Grunwaldzka 250 B
  60-166 Poznań
  Kadry

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  01/11/2020
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry