Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 01/08/2021.

Opis stanowiska pracy


Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Katowicach

Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor w Wydziale Orzecznictwa Administracyjnego

40-024 Katowice Ul. Powstańców 41A

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przygotowuje projekty odpowiedzi na skargi i wnioski, o których mowa w dziale VIII Kpa oraz projekty odpowiedzi na zażalenia, o których mowa w art. 37 Kpa, a także prowadzi postępowania w tym przedmiocie w celu wsparcia pracy wydziału,
 • przygotowuje projekty pism i innych rozstrzygnięć w zakresie zleconym przez naczelnika wydziału w celu wsparcia pracy wydziału,
 • sporządza zawiadomienia o przekazaniu pisma zgodnie z właściwością – art. 65 § 1 Kpa w celu wsparcia pracy wydziału,
 • sporządza okresowe sprawozdania dot. działalności WINB do GUNB i innych organów oraz gromadzi dokumentację w tym zakresie w celu wsparcia pracy wydziału,
 • segreguje akta spraw z zakresu działania wydziału w celu przekazania do archiwum.


Warunki pracy


 • Praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie w siedzibie Inspektoratu na VIII piętrze,

 • Budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych – windy, podjazd, toalety co drugie piętro.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

 • Jeżeli złożysz oświadczeń o przetwarzaniu danych osobowych innej treści niż wskazane stronie Biuletynu Informacji Publicznej (bip) Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (winb) Twoja aplikacja zostanie uznana jako niespełniająca wymogów formalnych.

 • Długość i rodzaj Twojego doświadczenia zawodowego musi jednoznacznie wynikać ze złożonych dokumentów.

 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.


 Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego i Prawa budowlanego.
 • Obsługa komputera.
 • Umiejętności redakcyjne.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgodny na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2021-07-26
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego
  ul. Powstańców 41a, 40-024 Katowice

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  21/07/2021
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry