Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 27/11/2020.

Opis stanowiska pracy


Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Gorzowie Wielkopolskim

Lubuski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor do spraw administracyjno-technicznych samodzielne stanowisko do spraw administracyjno-technicznych


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Ewidencja zapotrzebowania na materiały biurowe oraz składanie bieżących zamówień.
 • Dystrybucja druków ścisłego zarachowania i innych druków używanych przez pracowników WITD.
 • Ewidencja i dystrybucja mandatów karnych oraz prowadzenie rozliczeń z ich wydania z Głównym Inspektoratem Transportu Drogowego w Warszawie.
 • Sporządzanie sprawozdań z wystawionych mandatów karnych.
 • Obsługa systemów informatycznych związanych z obsługą i bieżącym rozliczeniem mandatów.
 • Aktualizacja danych teleadresowych na stronie głównej BIP.
 • Prowadzenie spraw związanych z wyposażeniem pracowników WITD w składniki umundurowania i odzież roboczą.
 • Wspomaganie i zastępowanie stanowiska sekretariatu.
 • Wspomaganie w realizacji zadań koordynatora do spraw dostępności.


Warunki pracy

Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała – powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach. Oświetlenie w pomieszczeniach naturalne i sztuczne. Temperatura w pomieszczeniach nie mniejsza niż 18° Celsjusza z wentylacją grawitacyjną.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego
w administracji - potwierdzone kopiami świadectw pracy lub innym dokumentem

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o służbie cywilnej oraz wiedza z zakresu administracji publicznej.
 • Znajomość ustawy o transporcie drogowym.
 • Umiejętność obsługi komputera i programów biurowych (Word, Excel).
 • Samodzielność.
 • Umiejętność współpracy.
 • Bardzo dobra organizacja pracy własnej.
 • Odpowiedzialność.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Prawo jazdy kat. ,,B”.
 • Umiejętność syntetycznego formułowania pisemnych wniosków.
 • Umiejętność stosowania prawa w praktyce.
 • Umiejętność rozwiązywania problemów w praktyce.
 • Zdolność analitycznego myślenia.
 • Zdolność działania w sytuacjach nieprzewidywalnych i stresowych.


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-11-30
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
  ul. Teatralna 30
  66-400 Gorzów Wlkp.

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  20/11/2020
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry