Dziękujemy za korzystanie z infoPraca. Data wydruku 18/07/2018.

inspektor

Giżycko, warmińsko-mazurskie

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

Opis stanowiska pracy


Urząd Żeglugi Śródlądowej w Giżycku

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor

11-500 Giżycko, ul. Łuczańska 5

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie sekretariatu urzędu, w tym wykonywanie zadań asystenckich i recepcyjnych oraz czynności techniczno-kancelaryjnych
 • prowadzenie zaopatrzenia materiałowo-biurowego urzędu
 • obsługa finansowo-księgowa urzędu
 • sporządzanie sprawozdawczości finansowo-księgowej urzędu
 • obsługa Systemu Obsługi Budżetu Państwa TREZOR 3.0
 • obsługa systemu bankowości elektoronicznej NBE


Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, skaner, kserokopiarka).

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Zatrudnienie na czas określony.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (87) 428-56-51.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

wykształcenie: średnie administracyjne lub ekonomiczne

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego


pozostałe wymagania niezbędne:

 • dobra umiejętność obsługi komputera (WORD, EXCEL)
 • znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych i rachunkowości
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • umiejętność sprawnej organizacji pracy,
 • zdolność analitycznego myślenia,
 • komunikatywność, obowiązkowość, wnikliwość, dokładność i rzetelność,
 • znajomość języka angielskiego lub niemieckiego w stopniu komunikatywnym,
 • posiadanie zaświadczenia o odbyciu szkolenia przygotowawczego w służbie cywilnej


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • kwestionariusz osobowy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-02-22
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  01/02/2018
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry