Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 22/09/2020.

Opis stanowiska pracy


Komenda Miejska Policji w Gdyni

Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor w Zespole Prezydialnym Wydziału ds. Ochrony Informacji Niejawnych i Prezydialnego w Komendzie Miejskiej Policji w Gdyni

Komenda Miejska Policji w Gdyni
ul. Portowa 15
81-350

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przyjmowanie i rozdzielanie korespondencji adresowanej do KMP w Gdyni i podległych komisariatów.
 • Rejestracja korespondencji, ekspedycja poczty zwykłej i specjalnej.
 • Powielanie, rejestrowanie dokumentów, sporządzanie sprawozdań wiązanych z ekspedycją poczty UPT oraz poczty specjalnej.
 • Administrowanie Centralnego Rejestru Przepisów w garnizonie gdyńskim.
 • Sprawowanie nadzoru nad systemem ESOD w komórkach organizacyjnych i jednostkach podległych.


Warunki pracy

Praca w siedzibie urzędu. Praca biurowa przy komputerze, praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym. Praca wymaga przemieszczania się w budynku. Budynek wyposażony w windę.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Umowa o pracę na czas określony w ramach zastępstwa. Wynagrodzenie zasadnicze 2927,85 zł brutto oraz dodatek za wysługę lat. W ofercie należy podać stanowisko i komórkę (wydział) jakiego oferta dotyczy. Na oferty rozpatrzone negatywnie i przesłane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą udzielane odpowiedzi. Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do rozmowy zostaną powiadomieni o jej terminie. Uczestnikom rozmowy zostanie przekazana telefonicznie informacja o zwycięzcy konkursu. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy tez jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 0-58 66-21-314

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • samodzielność
 • dyspozycyjność
 • umiejętność obsługi komputera
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Oświadczenie o braku toczących się przeciwko kandydatowi postepowań karnych i karnoskarbowych
  • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
  Dokumenty należy złożyć do: 2020-08-11
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Miejska Policji w Gdyni
  Gdynia 81-350
  ul. Portowa 15

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  11/08/2020
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry