Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 12/05/2021.

Opis stanowiska pracy


Morski Oddział Straży Granicznej w Gdańsku

Komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor do spraw dokumentacji w Wydziale Techniki i Zaopatrzenia

80-563 Gdańsk ul. Oliwska 35

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Sporządza harmonogramy dla pracowników PKT, prowadzi ewidencję czasu pracy, rozlicza godziny pracy kierowców w celu naliczenia wynagrodzenia przez Wydział Finansów.
 • Sporządza analizy, plany i meldunki dotyczące zużycia paliw na podstawie danych uzyskanych z jednostek organizacyjnych MOSG oraz prowadzi korespondencję z tym związaną celem nadzoru nad właściwym wykorzystaniem przyznanych limitów.
 • Sporządza na podstawie informacji pozyskanych z innych wydziałów wniosków na udzielenia zamówień publicznych z zakresu mps celem przekazania do Sekcji Zamówień Publicznych.
 • Opracowuje projekty przepisów wykonawczych z zakresu gospodarki transportowej MOSG celem prowadzenia właściwej gospodarki sprzętem transportowym.


Warunki pracy

Praca administracyjno - biurowa, budynek piętrowy bez windy, nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo, oświetlenie dzienne i sztuczne, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, sporadyczne wyjazdy służbowe w rejon odpowiedzialności służbowej.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „dokumenty i oświadczenia niezbędne”.


W związku z  powyższym, za kompletne oferty uznaje się oferty, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane: list motywacyjny, CV, oraz oświadczenia osoby ubiegającej się o zatrudnienie. Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie.


Wynagrodzenie zasadnicze wg. mnożnika: 1,481 (tj. 3009,33 zł.) + dodatek za wysługę lat.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
w pracy biurowej

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość przepisów z zakresu ochrony informacji niejawnych
 • Obsługa komputera (EXCEL, OFFICE)
 • Umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, zdolności organizacyjne, odporność na stres
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa lub zgoda na udział w procedurze uzyskania dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne”
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
  • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa lub oświadczenie o zgodzie na udział w procedurze uprawniającej do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "poufne".
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2021-05-18
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  ul. Oliwska 35, 80 - 563 Gdańsk

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  03/05/2021
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry