Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 02/03/2021.

Opis stanowiska pracy


Kuratorium Oświaty w Gdańsku

Pomorski Kurator Oświaty poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor w Wydziale Organizacji i Pragmatyki Zawodowej Nauczycieli


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzi dokumentację związaną z nawiązaniem, trwaniem i rozwiązaniem stosunku pracy pracowników Kuratorium Oświaty w Gdańsku
 • Zakłada i prowadzi teczki akt osobowych
 • Opracowuje plan urlopów wypoczynkowych i czuwa nad jego wykonaniem
 • Prowadzi ewidencję czasu pracy (urlopy, zwolnienia, praca w godzinach nadliczbowych)
 • Organizuje nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy w Kuratorium Oświaty w Gdańsku
 • Koordynuje prace z zakresu opisu i wartościowania stanowisk pracy
 • Koordynuje programy rozwoju zawodowego pracowników Kuratorium
 • Sporządza plany szkoleń z zakresu służby przygotowawczej w służbie cywilnej dla nowo zatrudnionych pracowników
 • Realizuje uprawnienia pracownicze wynikające z przepisów prawa pracy (m.in. nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno-rentowe itp.)
 • Prowadzi sprawy socjalne pracowników Kuratorium Oświaty (Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych)
 • Opracowuje sprawozdania dotyczące zatrudnienia i ruchu kadrowego
 • Wykonuje inne prace zlecone przez Kuratorów i Dyrektora Wydziału


Warunki pracy

Stanowisko pracy zlokalizowane w pokoju biurowym na I piętrze. Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (brak windy). Pokój wyposażony w narzędzia pracy: komputer, drukarkę i telefon oraz w meble biurowe. Praca wykonywana w siedzibie urzędu. Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej przy komputerze.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymagane oświadczenia zawarte są w kwestionariuszu osobowym dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, udostępnionym do pobrania pod adresem http://bip.kuratorium.gda.pl/index.php?n=607


Kandydatki/kandydaci spełniające/y wymagania formalne zostaną powiadomione/i o terminie kolejnego etapu naboru w sposób wskazany przez kandydatkę/kandydata w kwestionariuszu.


Kandydatki/kandydaci, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane/i. W ciągu 7 miesięcy od dnia publikacji wyniku naboru istnieje możliwość odbioru złożonych ofert. Po tym terminie oferty kandydatek/kandydatów nie wskazanych do zatrudnienia zostaną zniszczone.


Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: +48 (58) 322 29 22, 322 29 23


 Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
w zakresie kadr

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej i administracji publicznej oraz przepisów z zakresu prawa pracy i przepisów wykonawczych
 • Umiejętność posługiwania się programem komputerowym kadrowym
 • Samodzielność
 • Komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Szkolenie z zakresu administracji lub w pracy biurowej


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie ( http://bip.kuratorium.gda.pl/index.php?n=607 )
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2021-01-21
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Kuratorium Oświaty w Gdańsku
  ul. Wały Jagiellońskie 24
  80-853 Gdańsk

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  20/01/2021
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry