Opis stanowiska pracy


Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor wojewódzki do spraw akcji kurierskiej, świadczeń na rzecz obrony szkolenia obronnego w wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

45-082 Opole ul. Piastowska 14

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Opracowuje plany ćwiczeń obronnych. Koordynuje opracowanie planów ćwiczeń obronnych w organach administracji samorządowej; rozlicza refundację ćwiczeń obronnych realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.
 • Organizuje ćwiczenia doskonalące, gry decyzyjne oraz treningi szczebla wojewódzkiego służące doskonaleniu praktycznych umiejętności realizowania zadań obronnych.
 • Prowadzi zbiorczą dokumentację planów akcji kurierskiej; opracowuje założenia i schemat akcji kurierskiej dla terenu województwa oraz udziela pomocy merytorycznej i szkoli jednostki samorządu terytorialnego w zakładaniu i prowadzeniu dokumentacji akcji kurierskiej. Kontroluje prawidłowość i aktualność dokumentacji w zakresie organizacji i przebiegu akcji kurierskiej.
 • Opracowuje projekt rocznego planu finansowego w zakresie dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację ćwiczeń doskonalących, treningów akcji kurierskiej
 • Prowadzi sprawy dotyczące świadczeń osobistych i rzeczowych przewidzianych do realizacji na obszarze województwa, rozpatruje odwołania od decyzji, jako organ II instancji, w sprawie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony.


Warunki pracy


 • praca w siedzibie Urzędu i w terenie

 • narzędzia pracy: standardowy zestaw komputerowy

 • warunki architektoniczne budynku Urzędu: winda, toalety i podnośnik dostosowane dla osób niepełnosprawnych

 • permanentna obsługa klientów zewnetrznych lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach

 • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego
w zakresie obronności

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Poświadczenie bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "TAJNE" ważne w OUW lub wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, umożliwiającego uzyskanie poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "TAJNE"
 • Kompetencje: umiejętności organizatorskie, komunikatywność i kontaktowość społeczna, umiejętność prowadzenia rozmów, przekonywania i negocjacji, wrażliwość ekonomiczna i myślenie ekonomiczne, wyważona opcja na zadania, umiejętność całościowego postrzegania i kojarzenia, asertywność, wysoki potencjał intelektualny, umiejętność pracy w stresie
 • Znajomość ustaw i ich aktów wykonawczych: o obronie Ojczyzny, o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie oraz kpa
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • znajomość ustaw i rozporządzeń wykonawczych do ustaw: o działaniach antyterrorystycznych; o zarządzaniu kryzysowym; o stanie wojennym i kompetencjach naczelnego dowódcy SZ; o stanie wyjątkowym; prawo zamówień publicznych.
 • znajomość języka angielskiego na poziomie A2
 • przeszkolenie wojskowe
 • przeszkolenie w zakresie zawodowa służba wojskowa powyżej 10 lat


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracowała/ł, nie pełniła/ł służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie była/był współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później.
 • Poświadczenie bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "TAJNE" ważne w OUW lub wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, umożliwiającego uzyskanie poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "TAJNE"
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2024-06-09
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Opolski Urząd Wojewódzki Sekretariat Dyrektora Generalnego pok. 251 ul. Piastowska 14, 45-082 Opole

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Public... Rozwiń

  Dodatkowe informacje

  Ostatnia aktualizacja:
  29/05/2024
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna

  Więcej ofert pracy od tego pracodawcy

  Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

  Utwórz powiadomienie e-mail
  Zapisz mnie

  Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

  Podziel się ze znajomymi