Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 04/08/2021.

Opis stanowiska pracy


Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor wojewódzki do spraw wykrywania zagrożeń, ostrzegania i alarmowania w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

25-516 Kielce al. IX Wieków Kielc 3

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • planuje, organizuje i utrzymuje w pełnej sprawności technicznej i organizacyjnej system wykrywania zagrożeń, ostrzegania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania
 • uczestniczy w treningach i ćwiczeniach organizowanych przez szczebel centralny, organizuje, koordynuje i prowadzi szkolenia, ćwiczenia oraz treningi na szczeblu województwa, powiatu i gminy
 • opiniuje plany zagospodarowania przestrzennego w celu zabezpieczenia sprawności funkcjonowania systemu alarmowania i wczesnego ostrzegania na obszarach zurbanizowanych w sytuacjach kryzysowych, zagrożenia terrorystycznego i wojny
 • wdraża programy modernizacyjne i wspomagające oraz aplikacje komputerowe oraz systemy informatyczne
 • monitoruje funkcjonowanie systemu alarmowania i wczesnego ostrzegania. Dokonuje okresowych przeglądów technicznych oraz konserwację urządzeń systemu


Warunki pracy

Praca w siedzibie Urzędu, budynek A, parter, praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie. Kontakty zewnętrzne z: przedstawicielami gmin, powiatów, służbmi zespolonymi i niezespolonymi, Rządowym Centrum Bezpieczeństwa, Ministerstwem Obrony Narodowej, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Szefem Obrony Cywilnej Kraju, Wojewódzkim Sztabem Wojskowym, Urzędem Marszałkowskim Województwa ŚwiętokrzyskiegoInne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty oraz własnoręcznie podpisane
  oświadczenia oraz list motywacyjny.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego
w administracji publicznej

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość ustawy o zarządzaniu kryzysowym
 • Znajomość ustaw: o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, kodeksu postępowania administracyjnego
 • Znajomość zarządzenia w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej
 • Komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • List motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2021-07-30
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
  al. IX Wieków Kielc 3
  25-516 Kielce

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  19/07/2021
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry