Opis stanowiska pracy


Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor wojewódzki do spraw obsługi prasowej i medialnej wojewody w Biurze Wojewody

66-400 Gorzów Wielkopolski ul. Jagiellończyka 8

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Na polecenie i w porozumieniu z Rzecznikiem Prasowym Wojewody informuje środki masowego przekazu o działaniach podejmowanych przez wojewodów poprzez tworzenie komunikatów prasowych i okolicznościowych publikacji (życzeń itp.) oraz udziela odpowiedzi na krytykę prasową związaną z działalnością wojewodów i wydziałami Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego
 • We współpracy z Rzecznikiem Prasowym przygotowuje konferencje prasowe i briefingi wojewodów oraz przedstawicieli administracji centralnej będących z wizytą na terenie województwa lubuskiego.
 • Przygotowuje i opracowuje materiały i analizy na potrzeby wojewodów.
 • Zbiera informacje związane z działalnością wojewodów, Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz administracji zespolonej i niezespolonej oraz prowadzi media społecznościowe (Fb, Twitter).
 • Monitoruje i analizuje media zagraniczne i portale internetowe oraz inne publikacje pod kątem informacji dotyczących wojewodów, Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, administracji zespolonej i niezespolonej oraz mających wpływ na sytuację społeczno-gospodarczą i polityczną regionu.
 • Nawiązuje i utrzymuje kontakty z dziennikarzami państw UE w przypadku, kiedy działalność wojewodów lub Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego ma wymiar transgraniczny.
 • Przygotowuje przegląd mediów regionalnych dla Centrum Informacyjnego Rządu.
 • Prowadzi dokumentację fotograficzną związaną z pracą wojewodów, administracji zespolonej i niezespolonej oraz archiwum nagrań z wywiadów radiowych i telewizyjnych udzielanych przez wojewodów oraz przedstawicieli Rady Ministrów podczas ich pobytu na terenie województwa lubuskiego.


Warunki pracy


 • Praca w terenie związana z obsługą różnych uroczystości z udziałem wojewodów 

 • Nietypowe godziny pracy, również w godzinach nadliczbowych, weekendy, święta

 • Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie

 • Pomieszczenia biurowe zlokalizowane w siedzibie Urzędu na III piętrze (zainstalowana winda)

 • Pomieszczenie wieloosoboweInne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
 • Znajomość przepisów ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej oraz zasad służby cywilnej i etyki korpusu służby cywilnej
 • Umiejętność redagowania artykułów, informacji prasowych
 • Biegłość w posługiwaniu się słowem pisanym
 • Komunikatywność, staranność, systematyczność
 • Zdolności organizacyjne, umiejętność działania w sytuacjach nieprzewidywalnych
 • Odporność na stres
 • Znajomość pakietu biurowego Microsoft Office w zakresie: obsługi edytora tekstów MS Word, obsługi arkusza kalkulacyjnego MS Excel, tworzenia prezentacji multimedialnych MS Power Point
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne”
 • Umiejętność obsługi panelu administracyjnego strony internetowej
 • Umiejętność obsługi portali społecznościowych
 • Znajomość podstaw fotografowania i obróbki zdjęć
 • Umiejętność opracowywania materiałów multimedialnych


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym lub oświadczenie o znajomości języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
Dokumenty należy złożyć do: 2022-08-23
Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Lubuski Urząd Wojewódzki
ul. Jagiellończyka 8
66-400 Gorzów Wlkp.

Prezentacja firmy

Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Public... Rozwiń

Dodatkowe informacje

Ostatnia aktualizacja:
13/08/2022
Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Na czas nieokreślony
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
1 rok
Min. wykształcenie:
Wyższe licencjackie
Branża / kategoria:
Praca Administracja Publiczna

Więcej ofert pracy od tego pracodawcy

Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

Utwórz powiadomienie e-mail
Zapisz mnie

Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

Podziel się ze znajomymi