Opis stanowiska pracy


Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor wojewódzki do spraw w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa

85-950 Bydgoszcz ul. Jagiellońska 3

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzi postępowania odszkodowawcze w I instancji celem przygotowania projektu decyzji administracyjnej: ustalającej odszkodowanie za nieruchomości, szkody powstałe na nieruchomościach, wygaszającej lub ustanawiającej trwały zarząd lub zarząd na nieruchomościach objętych inwestycjami infrastrukturalnymi celem przedłożenia kierownikowi oddziału
 • Prowadzi postępowania w II instancji wszczęte w wyniku wniesienia odwołania przez osoby, które utraciły prawa do nieruchomości na rzecz właściwej jednostki samorządu terytorialnego pod budowę lub rozbudowę dróg, celem przygotowania projektu decyzji administracyjnej lub postanowienia kończącego sprawę
 • Opisuje faktury, zamawia środki na ich uruchomienie (TREZOR) oraz sporządza noty księgowe w celu realizacji płatności za sporządzone operaty szacunkowe
 • Przygotowuje dla potrzeb Wojewody, Dyrektora Generalnego, Dyrektora Wydziału sprawozdania, oceny, analizy i bieżące informacje o realizacji zadań, w tym zadań budżetowych
 • Rozpatruje skargi i wnioski kierowane do wojewody i wydziału w celu wyjaśnienia zgłoszonych zarzutów
 • Wykonuje projekt podziału dotacji dla starostów i przygotowuje projekt pism w celu uruchomienia środków (po akceptacji kierownika i dyrektora i we współpracy z Wydziałem Finansów i Budżetu) w celu finansowania kosztów sporządzenia operatów szacunkowych
 • Przygotowuje teczki akt spraw do archiwum urzędu, porządkuje teczki akt spraw zakończonych


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


Większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę, czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej, praca w terenie (w celu ustalenia stanu nieruchomości pożądane jest przeprowadzanie dowodu z oględzin), zagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji,
np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


Stanowisko pracy zlokalizowane na VIII piętrze w pokoju biurowym w budynku B (wejście od ul. ks. S. Konarskiego 1-3 posiada podjazd dla osób z niepełnosprawnościami, winda, toaleta nie jest odpowiednio dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami). Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. K-PUW zajmuje kompleks trzech budynków: gmach główny przy ul. Jagiellońskiej 3 (siedziba K-PUW, budynek A) połączony z budynkami B i C przy ul. ks. S. Konarskiego 1-3. Występuje utrudniony lub ograniczony dostęp do części budynków dla osób, które mają problemy z samodzielnym poruszaniem się po schodach. W przemieszczaniu się do budynku A i pomiędzy budynkami Urzędu osobom z niepełnosprawnościami  pomagają pracownicy Urzędu przy pomocy platformy schodowej.   Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
w realizacji zadań związanych z gospodarowaniem nieruchomościami

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość przepisów ustaw: Kodeks postępowania administracyjnego, o służbie cywilnej, o gospodarce nieruchomościami, o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skropionego gazu ziemnego w Świnoujściu, o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przemysłowych, o drogach publicznych
 • Umiejętność obsługi programów komputerowych, w tym pakietu MS Office
 • umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych
 • Umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • Dobra organizacja pracy i nastawienie na osiąganie rezultatów, odporność na stres, efektywna komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Znajomość przepisów ustaw: o księgach wieczystych i hipotece, prawo o postępowaniu przed sądem administracyjnym, kodeks cywilny
 • Umiejętność redagowania pism urzędowych


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2023-06-12
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
  Kancelaria ogólna, pokój 4
  ul. ks. S. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz
  z dopiskiem: inspektor wojewódzki WIR.III.2

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Public... Rozwiń

  Dodatkowe informacje

  Ostatnia aktualizacja:
  29/05/2023
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna

  Więcej ofert pracy od tego pracodawcy

  Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

  Utwórz powiadomienie e-mail
  Zapisz mnie

  Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

  Podziel się ze znajomymi