Opis stanowiska pracy


Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa

85-950 Bydgoszcz ul. Jagiellońska 3

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzi sprawy związane z obsługą Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, w tym ocenia wnioski o zawarcie umowy o dopłatę, przygotowuje umowy o dopłatę z organizatorami, rozlicza umowy, przekazuje organizatorom środki Funduszu, przygotowuje sprawozdania, a także kontroluje realizację umów, w celu prawidłowego wydatkowania środków Funduszu
 • Prowadzi rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia dla kierowców wykonujących przewóz drogowy oraz rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy, w tym dokonuje wpisu, aktualizacji lub wykreślenia z rejestru, w celu zapewnienia przestrzegania przepisów prawa w zakresie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy
 • Kontroluje przedsiębiorców prowadzących regulowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia i ośrodka doskonalenia techniki jazdy, w celu zapewnienia prawidłowego przeprowadzania szkoleń i poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego
 • Rozpatruje, przygotowuje i przekłada kierownikowi oddziału projekty odpowiedzi na wniesione do Wojewody lub Dyrektora Wydziału skargi i wnioski w zakresie zadań Oddziału, w celu zapewnienia właściwego i terminowego sposobu ich załatwienia


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


Większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę; czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej, praca w terenie (przeprowadzanie kontroli przedsiębiorców, przeprowadzanie oględzin infrastruktury ośrodków szkolenia i doskonalenia techniki jazdy), zagrożenie korupcja, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. członkowie komisji, obywatele, przedsiębiorstwa).


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


Stanowisko pracy zlokalizowane na 11 piętrze w budynku B (budynek posiadający windę, wejście do budynku od ul. S. Konarskiego 1-3), toaleta nieprzystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. K-PUW zajmuje kompleks trzech budynków: gmach główny przy ul. Jagiellońskiej 3 (siedziba K-PUW, budynek A) połączony z budynkami B i C przy ul. ks. S. Konarskiego 1-3. Występuje utrudniony lub ograniczony dostęp do części budynków dla osób, które mają problemy z samodzielnym poruszaniem się po schodach. W przemieszczaniu się do budynku A i pomiędzy budynkami Urzędu osobom z niepełnosprawnościami pomagają pracownicy Urzędu przy pomocy platformy schodowej.  Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość przepisów ustaw: o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, o publicznym transporcie zbiorowym, o transporcie drogowym, Prawo przedsiębiorców, Kodeks postępowania administracyjnego, o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, o kontroli w administracji rządowej
 • Umiejętność obsługi programów komputerowych, w tym pakietu MS Office
 • Umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych
 • Umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • Umiejętność redagowania pism urzędowych
 • Niezbędne kompetencje: podejmowanie decyzji i odpowiedzialność, dobra organizacja pracy i nastawienie na osiąganie rezultatów, odporność na stres, efektywna komunikacja, asertywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
  Dokumenty należy złożyć do: 2023-06-07
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
  Kancelaria ogólna, pokój nr 4
  ul. ks. S. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz
  z dopiskiem: inspektor wojewódzki – WIR.IV.7

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Public... Rozwiń

  Dodatkowe informacje

  Ostatnia aktualizacja:
  25/05/2023
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna

  Więcej ofert pracy od tego pracodawcy

  Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

  Utwórz powiadomienie e-mail
  Zapisz mnie

  Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

  Podziel się ze znajomymi