Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 30/05/2020.

Opis stanowiska pracy


Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Zgierzu

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor weterynaryjny do spraw nadzoru nad paszami i ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Zgierzu

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Zgierzu
ul. A. Struga 23
95-100 Zgierz

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Nadzór weterynaryjny nad podmiotami produkującymi i wprowadzającymi do obrotu pasze i dodatki paszowe.
 • Planowanie i realizacja pobierania prób monitoringowych pasz w ramach Krajowego Planu Kontroli Urzędowej Pasz oraz pobieranie urzędowych prób poza planem, po analizie ryzyka, w sytuacjach powstających na bieżąco.
 • Prowadzenie dokumentacji związanej z wykonywaniem obowiązków, w tym planów i harmongramów działań oraz sprawozdawczości, praca w programie RASFF.
 • Nadzór weterynaryjny nad zbieraniem, transportowaniem, przetwarzaniem i stosowaniem ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego.


Warunki pracy

Praca w urzędzie od poniedziałku do piątku w godz. 07.30-15.30.
Praca w terenie (wyjazdy samochodem służbowym).
Szkolenia.
Praca przy komputerze.
Stanowisko pracy usytuowane jest na II piętrze budynku, wyposażone w sprzęt komputerowy i inne urządzenia biurowe.
W budynku są windy.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Oferty przesłane drogą elektroniczną lub faksem nie będą rozpatrywane.
Rozpatrzeniu nie będą podlegać oferty nie spełniające wymagań określonych w ogłoszeniu a także oferty, które nie zawierają kompletu wymaganych dokumentów.
Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub pokrewne

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość przepisów weterynaryjnych z zakresu pasz i utylizacji
 • Umiejętność obsługi programów komputerowych (pakiet MS Office)
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-10-18
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  26/09/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Weterynaria
  do góry