Opis stanowiska pracy


Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Wschowie

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor weterynaryjny do spraw higieny środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego zespół ds. bezpieczeństwa żywności pochodzenia zwierzęcego, pasz i utylizacji

67-400 Wschowa ul. Kazimierza Wielkiego 4

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie rejestru podmiotów, które produkują lub wprowadzają do obrotu produkty pochodzenia zwierzęcego oraz żywność zawierającą jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz aktualizacja tego rejestru,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w I instancji,
 • prowadzenie postępowań skargowych
 • prowadzanie kontroli weryfikujących spełnienie wymagań obowiązujących w zakładach produkujących żywność pochodzenia zwierzęcego oraz żywność zawierającą jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego w ramach rolniczego handlu detalicznego, w tym przeprowadzanie kontroli planowych, doraźnych, postępowań wyjaśniających oraz kontroli sprawdzających usunięcie ewentualnych nieprawidłowości,
 • weryfikacja przestrzegania limitów sprzedaży obowiązujących w działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej, sprzedaży bezpośredniej oraz rolniczym handlu detalicznym,
 • pobieranie prób do badań monitoringowych produktów pochodzenia zwierzęcego oraz żywności zawierającej jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego, wprowadzanych do obrotu w ramach działalności podlegającej zatwierdzeniu oraz rejestracji, w tym rolniczego handlu detalicznego,
 • kontrola pochodzenia surowców używanych do produkcji w ramach rolniczego handlu detalicznego,
 • prowadzenie dokumentacji związanej z nowymi zadaniami oraz koniecznej sprawozdawczości,
 • pobieranie prób w ramach urzędowej kontroli żywności,
 • obsługiwanie systemów informatycznych, związanych z nadzorem nad podmiotami produkującymi żywność pochodzenia zwierzęcego oraz żywność zawierającą jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego w ramach rolniczego handlu detalicznego
 • prowadzenie działań związanych z systemem wczesnego ostrzegania RASFF,
 • organizacja szkoleń, bieżąca pomoc i doradztwo dla podmiotów zamierzających prowadzić lub prowadzących rolniczy handel detaliczny.


Warunki pracy

praca w siedzibie urzędu i poza urzędem wyjazdy służbowe szkolenia praca w zespole praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń biurowychInne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 655114658 w godzinach pracy Urzędu.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub inne wyższe z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • umiejętność obsługi komputera
 • komunikatywność
 • umiejętność pracy w zespole
 • prawo jazdy kat. B
 • umiejętność podejmowania decyzji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2023-02-05
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Wschowie, ul. Kazimierza Wielkiego 4 67-400 Wschowa, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00-15:00

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Public... Rozwiń

  Dodatkowe informacje

  Ostatnia aktualizacja:
  27/01/2023
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Weterynaria

  Więcej ofert pracy od tego pracodawcy

  Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

  Utwórz powiadomienie e-mail
  Zapisz mnie

  Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

  Podziel się ze znajomymi