Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 26/08/2019.

Opis stanowiska pracy


Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wodzisławiu Śląskim

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor weterynaryjny do spraw higieny środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego w zespole ds. bezpieczeństwa żywności Higiena Żywności

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wodzisławiu Śląskim
ul. Tysiąclecia 1A
44-300 Wodzisław Śląski

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie rejestru zakładów, które produkują lub wprowadzają do obrotu produkty pochodzenia zwierzęcego w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD) i i produkcji marginalnej, lokalnej, ograniczonej (MLO)
 • przeprowadzanie kontroli weryfikujących spełnienie wymagań obowiązujących w ramach RHD i MLO
 • pobieranie prób do badań, przeprowadzanie badania urzędowego żywności oraz prowadzenie monitoringu produktów pochodzenia zwierzęcego
 • przygotowywanie decyzji administracyjnych wynikających z pełnionego nadzoru,
 • prowadzenie obowiązującej dokumentacji, sprawozdań i analiz wynikających z pełnionego nadzoru
 • pobieranie i przesyłanie prób do badań w celu realizacji programów badań monitoringowych
 • prowadzenie postępowania mandatowego i kierowanie wniosków do sądu w stosunku do osób winnych naruszenia przepisów weterynaryjnych i sanitarnych
 • organizowanie szkoleń, bieżącej pomocy i doradztwa dla podmiotów zamierzających prowadzić lub prowadzących RHD i MLO
 • kierowanie samochodem służbowym


Warunki pracy

- praca w siedzibie jak i poza siedzibą urzędu (kontrole wykonywane w terenie),
- stanowisko pracy z monitorem ekranowym,
- kierowanie samochodem,
- kontakt ze zwierzętami,
- kontakt z materiałem biologicznym i środkami dezynfekcyjnymi

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wodzisławiu Śląskim
ul. Tysiąclecia 1A
44-300 Wodzisław Śląski


tel. (32) 455 22 20
email: wodzislawsl.piw@wetgiw.gov.pl

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • prawo jazdy kategorii B
 • znajomość przepisów weterynaryjnych
 • znajomość przepisów bezpieczeństwa żywności
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • umiejętność pracy w zespole


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • kopia prawo jazdy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie świadectw pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-02-12
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wodzisławiu Śląskim
  ul. Tysiąclecia 1A
  44-300 Wodzisław Śląski

  z dopiskiem " Rekrutacja RHD"

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  22/01/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Weterynaria
  do góry