Opis stanowiska pracy


Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wieluniu

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor weterynaryjny do spraw Bezpieczeństwa Żywności w Zespole Bezpieczeństwa Żywności , Pasz i Utylizacji

98-300 Wieluń Kolejowa 63

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Wykonuje zadania wynikające z ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej, ustawy o bezpieczeństwie produktów pochodzenia zwierzęcego, ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia,
 • Realizuje programy badań monitoringowych,
 • Prowadzi niezbędne rejestry i wykazy podmiotów nadzorowanych, sporządza plany, raporty, analizy i sprawozdania
 • Opracowuje sprawozdawczość z wykonywanych zadań
 • Wprowadza i aktualizuje dane do systemów informatycznych baz danych ( E-Klient )
 • Kontroluje wykonywanie zadań przez lekarzy wyznaczonych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii do wykonywania czynności urzędowych w zakresie badania zwierząt rzeźnych i mięsa w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania zgodnego z wymogami prawa.
 • Prowadzi planowe, doraźne i sprawdzające kontrole podmiotów objętych nadzorem weterynaryjnym


Warunki pracy

- praca od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15,30,


- praca w siedzibie urzędu i poza urzędem - w terenie,


- wyjazdy służbowe w teren do nadzorowanych podmiotów-samochód służbowy,


- praca w biurze: obsługa komputera z drukarką. skanera.telefonu itp,


- pomieszczenia mieszczą sie na parterze,


                      Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Kandydaci zakwalifikowani do następnego etapu rekrutacji zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie.


 Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne (lekarz weterynarii )

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • Prawo jazdy kat. B
 • Znajomość obecnie obowiązujących przepisów weterynaryjnych i kodeksu postępowania weterynaryjnego
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów-nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Znajomość przepisów dotyczących funkcjonowania Inspekcji Weterynaryjnej -ustawa o Inspekcji Weterynaryjnej.
 • Znajomość zasad postępowania administracyjnego według Kodeksu postępowania administracyjnego.


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopia prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium RP
 • Oświadczenie o posiadaniu uprawnień do kierowania samochodem ( prawo jazdy)
 • Oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydat/kandydatka nie pracował/pracowała nie pełnił/pełniła służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie był/była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów-nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2024-06-24
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wieluniu 98-300 Wieluń ul. Kolejowa 63

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Public... Rozwiń

  Dodatkowe informacje

  Ostatnia aktualizacja:
  11/06/2024
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Weterynaria

  Więcej ofert pracy od tego pracodawcy

  Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

  Utwórz powiadomienie e-mail
  Zapisz mnie

  Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

  Podziel się ze znajomymi