Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 14/07/2020.

Opis stanowiska pracy


Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wieliczce

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor weterynaryjny do spraw ds. bezpieczeństwa żywności Zespół ds. Bezpieczeństwa Żywności

Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wieliczce ul. Słowackiego 10, 32-020 Wieliczka

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • nadzór nad podmiotami produkującymi produkty pochodzenia zwierzęcego
 • nadzor nad prowadzeniem programów i planów dotyczących monitorowania występowania substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych u zwierząt i w produktach pochodzenia zwierzęcego
 • prowadzenie rejestru zakładów produkujących produkty pochodzenia zwierzęcego przeznaczone do spożycia przez ludzi oraz podmiotów wprowadzających do obrotu produkty pochodzenia zwierzęcego przeznaczone do spożycia przez ludzi, w tym, w zakresie właściwości Inspekcji Weterynaryjnej, w ramach sprzedaży bezpośredniej oraz gospodarstw prowadzących ubój w celu produkcji mięsa na użytek własny
 • prowadzenie wykazu podmiotów prowadzących dział;alność rejestrowaną lub zatwierdzoną w zakresie produkcji pochodzenia zwierzęcego
 • przyjmowanie informacji o niebezpiecznych produktach żywnościowych pochodzenia zwierzęcego oraz oceny ryzyka i stopnia zagrożenia spowodowanego niebezpiecznym produktem żywnościowym, a następnie przekazywanie tych informacji do kierującego siecią systemu RASFF
 • nadzór nad przepływem informacji w ramach stosowania weterynaryjnych systemów informacyjnych ADNS, RASFF, SerPIW, CELAB, TRACES
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii
 • certyfikowanie świadcetw zdrowia


Warunki pracy

1. praca od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00,
2. praca biurowa w siedzibie urzędu z wyjazdami terenowymi,
3. praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
4. stanowisko pracy usytuowane na 2 piętrze budynku bez podjazdu dla wózków, brak windy,
5. stres związany z kontaktami z przedstawicielami podmiotów nadzorowanych,


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Za datę wpływu dokumentów przyjmuje się datę złożenia dokumentów w siedzibie Urzędu lub datę stempla pocztowego. Oferty nadane po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Osoby zakwalifikowane do kolejnych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailowo o ich terminie.
Dodatkowe informację można uzyskać po numerem telefonu: (12) 278 31 12

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • prawo jazdy kategorii B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • umiejętność pracy w zespole
 • samodzielność i komunikacja
 • dyspozycyjność


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie prawa jazdy kategorii B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-11-18
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  17/11/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Weterynaria
  do góry