Opis stanowiska pracy


Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wągrowcu

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor weterynaryjny do spraw zdrowia i ochrony zwierząt w Zespole ds. zdrowia i ochrony zwierząt

62-100 Wągrowiec ul. Berdychowska 54

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie czynności związanych z zapobieganiem i zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt;
 • organizowanie badań monitoringowych chorób zakaźnych zwierząt;
 • wystawianie świadectw zdrowia w handlu i i wywozie zwierząt;
 • przeprowadzanie kontroli dobrostanu zwierząt;
 • przeprowadzanie kontroli miejsc gromadzenia, skupu lub sprzedaży zwierząt, targowisk, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt;
 • przeprowadzanie kontroli dotyczących transportu zwierząt;
 • przeprowadzanie kontroli przestrzegania wymagań weterynaryjnych w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta gospodarskie oraz w sektorze akwakultury;
 • przeprowadzanie kontroli w zakresie zdrowia zwierząt przeznaczonych do rozrodu oraz jakości zdrowotnej materiału biologicznego i jaj wylęgowych drobiu;
 • realizowanie krajowego programu zwalczania salmonelloz w stadach hodowlanych i towarowych kur oraz drobiu rzeźnego;
 • obsługiwanie weterynaryjnych systemów informatycznych;
 • prowadzenie dokumentacji z wykonywanych zadań oraz sprawozdawczości wynikającej z obowiązujących przepisów;


Warunki pracy

Praca od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 do godz. 15:00 Praca w siedzibie urzędu w biurze przy komputerze oraz na terenie powiatu Wągrowiec (dojazd samochodem służbowym), kontakt ze zwierzętami: chlewnie, obory, stajnie, kurniki.  Brak wysiłku fizycznego. Budynek urzędu jednopiętrowy bez podjazdu, brak windy.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Oferty otrzymywane lub uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu oferty do urzędu). W ciągu 3 miesięcy od dnia publikacji wyniku naboru istnieje możliwość odbioru dokumentów. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszych etapów naboru, o czym będą powiadomieni telefonicznie lub e-mailem. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • prawo wykonywania zawodu;
 • umiejętność obsługi komputera;
 • prawo jadzdy kategorii B;
 • komunikatywność, dokładność, samodzielność, umiejętność pracy w zespole;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • znajomość obecnie obowiązujących przepisów weterynaryjnych z zakresu zdrowia i ochrony zwierząt


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu
 • oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • kopie świadectw pracy, ukończonych kursów i szkoleń.

 • Dokumenty należy złożyć do: 2022-08-30
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  INSPEKCJA WETERYNARYJNA
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  ul. Berdychowska 54
  62-100 Wągrowiec

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Public... Rozwiń

  Dodatkowe informacje

  Ostatnia aktualizacja:
  10/08/2022
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Weterynaria

  Więcej ofert pracy od tego pracodawcy

  Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

  Utwórz powiadomienie e-mail
  Zapisz mnie

  Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

  Podziel się ze znajomymi