Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 26/10/2020.

Opis stanowiska pracy


Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wadowicach

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor weterynaryjny do spraw inspektor weterynaryjny do spraw zdrowia i ochrony zwierząt zespół do spraw zdrowia i ochrony zwierząt

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wadowicach
ul. Nadbrzeżna 39a, 34-100 Wadowice


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • ochrona zdrowia zwierząt w celu zapewnienia ochrony zdrowia publicznego
 • zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt, w tym chorób odzwierzęcych
 • monitorowanie chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych oraz związanej z nimi oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe u zwierząt
 • kontrola weterynaryjna w handlu i wywozie zwierząt oraz nadzór nad wprowadzaniem na rynek zwierząt
 • sprawowanie nadzoru nad zdrowiem zwierząt przeznaczonych do rozrodu oraz jakością zdrowotną materiału biologicznego i jaj wylęgowych drobiu
 • sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt
 • sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz przemieszczaniem zwierząt
 • prowadzenie wymiany informacji w ramach systemów wymiany informacji, o których mowa w przepisach Unii Europejskiej
 • obsługa systemów informatycznych stosowanych przez Inspekcję Weterynaryjną
 • nadzór nad lekarzami weterynarii wykonującymi czynności urzędowe
 • kierowanie pracą zespołu do spraw zdrowia i ochrony zwierząt


Warunki pracy

Siedziba urzędu znajduje się na parterze.
W budynku brak przystosowania dla osób niepełnosprawnych.
Narzędzia pracy: komputer, drukarka, skaner, telefon oraz sprzęt i wyposażenie kontrolno – pomiarowe oraz służące do wykonywania badań.
Praca w siedzibie Inspektoratu oraz w terenie – na obszarze powiatów suskiego i wadowickiego w godzinach od 7.00 do 15.00 od poniedziałku do piatku. W razie konieczności czynności służbowe poza godzinami pracy. Wyjazdy służbowe poza teren powiatu i województwa w godzinach pracy i poza godzinami pracy.
Prowadzenie samochodu służbowego (w tym jazda w trudnym górzystym terenie i w niekorzystnych warunkach atmosferycznych).Praca na wysokości powyżej 1 metra do 3 metrów. Praca w zmiennych warunkach ( zimno – ciepło, wilgoć, hałas, uciążliwe zapachy, zanieczyszczone powierzchnie, kontakt z materiałem zakaźnym). Praca w obecności zwierząt i w środowisku, w którym przebywają zwierzęta. Stres związany z obsługą podmiotów nadzorowanych


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Telefon kontaktowy w sprawie ogłoszonego naboru: 33 873 15 52
Oferty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydaci spełniający wymagania formalne i zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną
powiadomieni telefonicznie o jego terminie.
Oferty osób nie zakwalifikowanych zostaną zniszczone w terminie 7 dni od dnia zakończenia postępowania rekrutacyjnego
Do wykonywania pracy na tym stanowisku konieczna jest wiedza z zakresu medycyny weterynaryjnej.Członek korpusu służby cywilnej nie może podejmować dodatkowego zatrudnienia bez pisemnej zgody dyrektora generalnego urzędu ani wykonywać czynności lub zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy lub podważających zaufanie do służby cywilnej.Pojęcie pracy niezwłocznie po zakończeniu naboru.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe wykształcenie wyższe weterynaryjne lub inne wyższe z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Prawo jazdy kat. B.
 • Umiejętność obsługi komputera.
 • dyspozycyjnośc poza godzinami pracy
 • wiedza z zakresu medycyny weterynaryjnej


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kategorii B

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-09-30
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wadowicach
  ul. Nadbrzeżna 39a
  34-100 Wadowice
  z dopiskiem: OFERTA PRACY oraz numer ogłoszenia

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  11/08/2020
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Weterynaria
  do góry