Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 05/08/2020.

inspektor weterynaryjny

Tomaszów Mazowiecki, łódzkie

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tomaszowie Maz.

Opis stanowiska pracy


Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tomaszowie Maz.

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor weterynaryjny do spraw do spraw zdrowia i ochrony zwierząt Zespół do spraw zdrowia i ochrony zwierząt

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tomaszowie Mazowieckim
ul. E. Orzeszkowej 15/19
97-200 Tomaszów Mazowiecki

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Wykonywanie zadań wynikających z ustawy w zakresie ochrony zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
 • Kontrola nad przemieszczaniem zwierząt w kraju oraz handlem i obrotem zwierzętami, prowadzenie wymiany informacji w systemach informatycznych (TRACES, Vetlink)
 • Kontrole w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta i innych podmiotów, zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt
 • Przeprowadzanie kontroli gospodarstw w zakresie wymogów wzajemnej zgodności oraz przestrzegania zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz przemieszczania zwierząt
 • Sporządzanie rejestrów i dokumentacji związanej z przeprowadzonymi kontrolami, prowadzenie sprawozdawczości zgodnie z wymogami jednostek nadrzędnych
 • Prowadzenie spraw z zakresu monitorowania i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt oraz chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych , prowadzenie postępowań w celu likwidacji chorób zakaźnych, tworzenie aktualizacji planów gotowości zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych związanych z w/w zadaniami.


Warunki pracy

Praca w siedzibie Inspektoratu oraz w ternie - obszar powiatu tomaszowskiego.
Szkolenia oraz wyjazdy służbowe (samochodem służbowym bądź prywatnym).
Praca przy komputerze i innych powszechnie stosowanych urządzeniach biurowych.
Stanowisko pracy usytuowane jest na parterze budynku Inspektoratu.
Praca wykonywana jest w budynku nie posiadającym podjazdu.
W budynku (piwnica, parter, pierwsze piętro) nie ma windy.
Brak odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych.


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Dokumenty niekompletne nie będą brane pod uwagę.
Kandydaci zakwalifikowania zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie lub mailowo.
Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 44/ 723 62 37.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe WETERYNARYJNE - LEKARZ WETERYNARII

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • Prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office)


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie wizerunku zawartego w dokumentach aplikacyjnych
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-07-24
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tomaszowie Mazowieckim
  ul. E. Orzeszkowej 15/19
  97-200 Tomaszów Mazowiecki
  Od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  16/07/2020
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Weterynaria
  do góry