Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 20/08/2019.

Opis stanowiska pracy


Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tarnowskich Górach

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor weterynaryjny do spraw bezpieczeństwa żywności Zespół do spraw bezpieczeństwa żywności

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tarnowskich Górach
ul. Janasa 11
42-612 Tarnowskie Góry

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Sprawowanie nadzoru nad warunkami weterynaryjnymi w zakładach zajmujących się produkcją środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego.
 • Pobieranie prób w ramach kontroli urzędowej oraz krajowego monitoringu.
 • Wydawanie decyzji administracyjnych i postanowień w zakresie nadzoru nad podmiotami sektora spożywczego.
 • Bieżąca korespondencja zgodnie z kompetencjami.
 • Prowadzenie rejestrów w zakresie realizowanych obowiązków.


Warunki pracy

- siedziba inspektoratu znajduje się na parterze, znajduje się podjazd przystosowany dla osób niepełnosprawnych,
- praca biurowa z użyciem komputera i innych urządzeń biurowych,
- wyjazdy służbowe,
- praca w terenie,
- kontrola rzeźni - odporność psychiczna,
- kontakt ze zwierzętami (pobieranie prób do badań laboratoryjnych).

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
przewidywany termin zatrudnienia od 01.08.2019 roku

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii.
 • Prawo jazdy kat. B.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopia dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagania w zakresie posiadania prawa jazdy kat.B
  • Kopia dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-02-01
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tarnowskich Górach
  ul. Janasa 11
  42-612 Tarnowskie Góry
  tel. 32 390 19 91

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  21/01/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Weterynaria
  do góry