Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 05/07/2020.

Opis stanowiska pracy


Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ostrzeszowie

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor weterynaryjny do spraw IRZ i CC (Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt oraz wymogów wzajemnej zgodności) Zespół ds. Bezpieczeństwa Żywności

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ostrzeszowie
ul. Gen. Sikorskiego 58
63-500 Ostrzeszów


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przeprowadzanie kontroli dotyczących przestrzegania zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt w gospodarstwach,
 • Prowadzenie kontroli w zakresie wzajemnej zgodności
 • Prowadzenie kontroli dobrostanu zwierząt,
 • Prowadzenie spraw z zakresu ochrony zwierząt
 • Obsługa weterynaryjnych systemów informatycznych do bieżącego przepływu informacji,
 • Opracowywanie projektów aktów prawa wewnętrznego wydawanych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii,
 • Przygotowanie dokumentacji w uzasadnionych przypadkach w celu nałożenia i stosowania sankcji karno-administracyjnych w oparciu o obowiązujące przepisy,
 • Prowadzenie obowiązującej dokumentacji, sprawozdawczości i niezbędnej ewidencji prowadzonych spraw
 • Współpraca z Wojewódzkim Inspektoratem Weterynarii w zakresie kompetencji,
 • Współpraca z innymi Powiatowymi Inspektorami ds. dobrostanu w zakresie kompetencji,
 • Utrzymywanie roboczych kontaktów z Inspekcją Ochrony Środowiska, Inspekcją Sanitarną w zakresie dobrostanu zwierząt
 • Organizowanie działań powiatowego inspektoratu weterynarii w zakresie upowszechniania wiedzy zgodnym z prawem dobrostanu zwierząt oraz wzajemnej zgodności
 • Wykonywanie innych zadań zleconych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii


Warunki pracy

• praca w terenie – wyjazdy służbowe, praca w siedzibie inspektoratu,
• praca od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00 ,
• prowadzenie samochodu osobowego,
• obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych,
• obciążenie psychiczne- stres związany z pracą pod presją czasu,
• praca na parterze budynku,
• podstawowe wyposażenie stanowiska pracy to zestaw komputerowy oraz wielofunkcyjne laserowe urządzenie biurowe.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą.
Oferty odrzucone lub przesłane po terminie zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje dotyczące naboru można uzyskać pod nr tel. 62 732-07-20


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe lekarz weterynarii

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość obowiązujących przepisów w zakresie warunków weterynaryjnych
 • Prawo jazdy kat. B
 • Umiejętność obsługi komputera
 • Umiejętność organizacji pracy
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • znajomość programów System identyfikacji i rejestracji zwierząt ARiMR, Platforma aplikacyjna IRZ
 • samodzielność
 • komunikatywność
 • znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego i Egzekucyjnego


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopia prawa jazdy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-06-15
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ostrzeszowie
  63-500 Ostrzeszów, ul. Gen. Sikorskiego 58

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  11/06/2020
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Weterynaria
  do góry