Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 18/11/2019.

Opis stanowiska pracy


Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łukowie

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor weterynaryjny do spraw bezpieczeństwa żywności w Zespole d/s Bezpieczeństwa Żywności

21-400 Łuków ul.Warszawska 16

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • nadzór nad warunkami weterynaryjnymi produkcji i przechowywania żywności pochodzenia zwierzęcego,
 • wdrażanie postępowania administracyjnego po kontroli,
 • realizacja programów badań monitoringowych pozostałości,
 • prowadzenie rejestrów podmiotów nadzorowanych,
 • opracowanie sprawozdawczości z wykonanych zadań.


Warunki pracy

praca przy komputerze,
praca poza siedzibą urzędu w terenie

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
-nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub inne wyższe z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji
Weterynaryjnej

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
w obszrze zadań wykonywanych przez Inspekcję Weterynaryjną

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii w przypadku lekarza weterynarii.
 • Prawo do kierowania pojazdami kat.B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • Kopia prawa jazdy kat.B
  • Kopia prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-05-25
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  24/05/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Weterynaria
  do góry