Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 27/01/2021.

Opis stanowiska pracy


Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lublinie

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor weterynaryjny do spraw bezpieczeństwa żywności w Zespole d/s bezpieczeństwa żywności w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Lublinie

INSPEKCJA WETERYNARYJNA Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lublinie
Al. Spółdzielczości Pracy 3
20-147 Lublin

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • kontrole przestrzegania warunków weterynaryjnych w podmiotach wytwarzających, przechowujących, wprowadzających do obrotu i transportujących żywność pochodzenia zwierzecego;
 • kontrola gospodarstw rolnych produkujących mleko surowe do skupu i przetwórstwa;
 • monitoring środków spożywczych pochodzenia zwierzecego w celu wykrycia substancji niedozwolonych u zwierząt lub w żywności;
 • sporządzanie sprawozdań w zakresie prowadzenia kontroli, tworzenie baz danych, przygotowanie dokumentacji w celu zatwierdzenia lub zarejestrowania nowych podmiotów;
 • praca na programach CELAB i e-klient


Warunki pracy

Praca w celu zastępstwa nieobecnego pracownika.
Praca w siedzibie Inspektoratu oraz częste wyjazdy służbowe na terenie powiatu lubelskiego.
Praca w terenie przy różnych warunkach atmosferycznych.
Siedziba Inspektoratu mieści się na I piętrze (brak windy).
Brak podjazdu i toalety dla osoby niepełnosprawnej.
Narzędzia i materiały pracy: komputer, sprzęt biurowy, samochód służbowy.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Strona urzędu: www.miw.lpi.plWymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub inne wyższe z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • posiadanie prawa jazdy kat. B;
 • umiejętność obsługi komputera i znajomość pakietu MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • umiejętność pracy w zespole,
 • komunikatywność,
 • samodzielność,
 • odpowiedzialność i rzetelność.
 • dyspozycyjność


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetważanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-10-18
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  10/10/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Weterynaria
  do góry