Opis stanowiska pracy


Graniczny Inspektorat Weterynarii w Korczowej

Graniczny Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor weterynaryjny do spraw granicznej kontroli weterynaryjnej Zespół ds. granicznej kontroli weterynaryjnej

37-550 Radymno GRANICZNY INSPEKTORAT WETERYNARII W KORCZOWEJ B/N

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przeprowadza zgodnie z obowiązującym prawem krajowym i UE weterynaryjne kontrole graniczne zwierząt, produktów oraz środków żywienia zwierząt
 • prowadzi badania monitoringowe substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych w kontrolowanych towarach
 • monitoruje zmiany w przepisach krajowych i wspólnotowych, a także w procedurach wprowadzanych przez Głównego Lekarza Weterynarii dotyczacych weterynaryjnej kontroli granicznej
 • prowadzi dokumentację i sprawozdawczość wynikającą z obowiązujących przepisów
 • prowadzi postępowania administracyjne zgodnie z kpa
 • wykonuje zadania wyznaczone przez Granicznego Lekarza Weterynarii, w tym wystawia rachunki za czynności weterynaryjnej kontroli granicznej przesyłek towarów
 • obsługuje specjalistyczne systemy informatyczne związane z przeprowadzeniem weterynaryjnej kontroli granicznej (TRACES, GLWeWeb, RASSF, pozostałe aplikacje ) w celu rejestracji, monitorowania i wymiany informacji o kontrolowanych przesyłkach


Warunki pracy

Praca biurowa w siedzibie inspektoratu, w systemie 12 godzinnym, dwuzmianowa, z użyciem monitora ekranowego. Praca na strefach kontrolnych o obniżonej temperaturze otoczenia, pobieranie prób do badań laboratoryjnych produktów ze środków transportu, obsługa pomostów hydraulicznych. Miejsce pracy mieści się na parterze. Budynek nie posiada podjazdów oraz toalet dla osób niepełnosprawnych. Możliwe wyjazdy służbowe.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Kandydaci zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.


Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 16 6282342


Istnieje możliwość kontynuacji zatrudnienia.


Pracę możesz rozpocząć od:2024-03-01Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne,

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium RP
 • znajomość obsługi komputera w środowisku MS Office
 • posiadanie prawa jazdy kategorii B
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopia prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
  • Oświadczenie o znajomość obsługi komputera w środowisku MS Office
  • Oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy
  • Oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracowała/pracował, nie pełniła/ł służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie była/był współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów. Dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
  Dokumenty należy złożyć do: 2024-02-27
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  GRANICZNY INSPEKTORAT WETERYNARII W KORCZOWEJ
  37-552 MŁYNY

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Public... Rozwiń

  Dodatkowe informacje

  Ostatnia aktualizacja:
  17/02/2024
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Weterynaria

  Więcej ofert pracy od tego pracodawcy

  Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

  Utwórz powiadomienie e-mail
  Zapisz mnie

  Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

  Podziel się ze znajomymi