Opis stanowiska pracy


Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Elblągu

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor weterynaryjny do spraw bezpieczeństwa żywności w zespole ds. bezpieczeństwa żywności

82-300 Elbląg ul.Grunwaldzka 108

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad zakładami produkującymi środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego na terenie powiatu elbląskiego i organami urzędowego badania zwierząt rzeźnych i mięsa,
 • Nadzór nad eksportem i importem środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego, wystawianie świadectw zdrowia do krajów trzecich,
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych i egzekucyjnych, przygotowywanie projektów, decyzji, zaświadczeń i innych zgodnie z ustaleniami podjętymi przez kierownika zespołu,
 • Pobieranie próbek do urzędowych badań w zakresie bezpieczeństwa żywności i higieny procesu, a także zawartości dozwolonych substancji dodatkowych i substancji pomagających w przetwarzaniu żywności oraz badań środowiskowych,
 • Obsługa programów komputerowych z zakresu bezpieczeństwa żywności pochodzenia zwierzęcego m.in.: Traces, e-klient,
 • Prowadzenie dokumentacji związanej z nadzorem nad zakładami.


Warunki pracy

1.    Inspektorat pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00, w wymiarze nie dłuzszym niż 8 godzin na dobę i średnio 40 godzin na tydzień.


2.    Praca w przeważającej części wymiaru czasu pracy w terenie (poza siedzibą Inspektoratu – powiat elbląski oraz gmina Miasto Elbląg).


3. Stanowisko wymaga wykonywania pracy w pomieszczeniu biurowym przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu.


4.    Ze względu na sytuację epizootyczną okresowo występuje praca w godzinach nadliczbowych w soboty, niedziele, święta oraz w porze nocnej bez prawa do zapłaty, (rekompensata w postaci czasu wolnego),


5.    Okresowo występuje również konieczność przenoszenia ciężarów do około 20 kg.


6.    Stres związany z przeprowadzaniem kontroli.


7.    Prowadzenie samochodu służbowego do 3,5 tony w celu dojazdu do i z kontroli, dowozu próbek do laboratorium, dojazdu na szkolenia lub inne wyjazdy służbowe.


8.    Narzędzia pracy: komputer, kserokopiarka, niszczarka, skaner, fax.


9.    Budynek jednopiętrowy bez podjazdu dla osób niepełnosprawnych i windy, stanowisko pracy zlokalizowane na pierwszym piętrze budynku.


10.    Brak toalet dostosowanych dla osób niepełnosprawnych, brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym.


 Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

W ofercie należy podać dane kontaktowe, adrs do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu; dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenia o treści wskazanej w ogłoszeniu, własnoręcznie podpisane i opatrzone aktualna datą. Klauzula zgody i klauzula informacyjna przy rekrutacji do pracy oraz kwetionariusz osobowy jest do pobrania na stronie  www.bip.elblag.piw.gov.pl.


Cv i list motywacyjny powinien być podpisany własnoręcznym podpisem. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego), oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne (udokumentowane dyplomem). Czynne prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii (aktualne zaświadczenie wystawione przez Izbę Lekarsko Weterynaryjną nie starsze niż do 30 dni).
Posiadanie prawa jazdy kategorii B.
Znajomość prawa z zakresu:
a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej,
b) rozporządzenia nr 852/2004 UE z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych, ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego,
d) rozporządzenia nr 853/2004 UE z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. L 139 z 30.04.2004),
e) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej,
f) znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego.doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Oświadczenie o posiadaniu uprawnień do kierowania pojazdami kat. B.
  • Oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracowała/ł, nie pełniła/ł służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie była/był współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2023-10-10
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Elblągu
  Al. Grunwaldzka, nr 108
  82 - 300 Elbląg
  z dopiskiem – „Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej na stanowisko Inspektor weterynaryjny w zespole ds. bezpieczeństwa żywności”.

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Public... Rozwiń

  Dodatkowe informacje

  Ostatnia aktualizacja:
  26/09/2023
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Weterynaria

  Więcej ofert pracy od tego pracodawcy

  Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

  Utwórz powiadomienie e-mail
  Zapisz mnie

  Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

  Podziel się ze znajomymi