Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 26/02/2020.

Opis stanowiska pracy


Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Drawsku Pomorskim

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor weterynaryjny do spraw bezpieczeństwa żywności Zespół ds. bezpieczeństwa żywności

Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Drawsku Pomorskim
ul.Polna 1 78-500 Drawsko Pomorskie

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Kontrola nadzorowanych podmiotów.
 • Pobieranie prób surowców i wyrobów do badań laboratoryjnych.
 • Prowadzenie dokumentacji oraz przygotowywanie sprawozdań z zakresu wykonywanych nadzorów.
 • Prowadzenie rejestrów (w tym elektronicznych) z zakresu nadzoru nad gospodarstwami i produkcją żywności.


Warunki pracy

Praca w terenie objętym nadzorem powiatowego lekarza.
Prowadzenie samochodu służbowego, wyjazdy służbowe.
Obsługa urządzeń pomiarowych i biurowych.
Brak przystosowania budynku dla osób niepełnosprawnych.
Praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydaci zostaną telefonicznie poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 943632270.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne (lekarz weterynarii)

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego
na stanowisku o podobnym zakresie zadań

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • Prawo jazdy kategorii B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • Kopia zaświadczenia o posiadaniu prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii.
  • Kopia prawa jazdy.
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-02-28
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Inspekcja Weterynaryjna
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  ul.Polna 1
  78-500 Drawsko Pomorskie

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  14/01/2020
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Weterynaria
  do góry