Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 28/03/2020.

Opis stanowiska pracy


Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Dębicy

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor weterynaryjny do spraw w Zespole do spraw bezpieczeństwa żywności Powiatowy Inspektorat Weterynarii 39-200 Dębica ul. Kosynierów Racławickich 16

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
39-200 Dębica
ul. Kosynierów Racławickich 16

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • sprawozdanie nadzoru nad bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego w wyznaczonych podmiotach w celu zapewnienia ochrony zdrowia publicznego
 • realizacja krajowego programu badań kontrolnych substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych, skażeń promieniotwórczych u zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego oraz w wodzie przeznaczonej do pojenia zwierząt;
 • kontrola spełniania warunków weterynaryjnych przez podmioty zajmujące się ubojem zwierząt rzeźnych, rozbiorem, przetwórstwem, składowaniem mięsa i produktów pochodzenia zwierzęcego;
 • nadzorowanie pracy w terenowych pracowniach wytrawiania, prowadzenie szkoleń dla urzędowych lekarzy weterynarii;
 • prowadzenie dokumentacji z wykonywanych zadań oraz wymaganej sprawozdawczości
 • prowadzenie postępowania administracyjnego w zakresie sprawowanego nadzoru.


Warunki pracy

Praca w siedzibie urzędu oraz w terenie na obszarze powiatu, wyjazdy służbowe.
Narzędzia i materiały pracy - praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie i inne narzędzia biurowe.
Bariery architektoniczne - brak podjazdów.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Oferty niekompletne lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Zakwalifikowane/i/ kandydatki/kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o dalszych etapach naboru. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od daty zakończenia postępowania rekrutacyjnego. Wymagane oświadczenia, zgody, kopie, CV oraz list motywacyjny muszą być opatrzone datą oraz własnoręcznym podpisem.
Pozostałe informacje : tel. 14 6818242

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • znajomość zagadnień związanych z aktualnymi regulacjami prawnymi dot. Inspekcji Weterynaryjnej
 • praktyczna umiejętność prowadzenia samochodu (prawo jazdy kat. B)
 • umiejętność obsługi komputera i biegła znajomość pakietu MS OFFice
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • ogólna znajomość polskich i unijnych przepisów weterynaryjnych w szczególności w zakresie higieny środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego
 • rzetelność, punktualność, staranność
 • komunikatywność, kultura pracy i kultura osobista


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopia prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • Kopia prawa jazdy kat. B
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-05-30
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  25/05/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Weterynaria
  do góry