Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 27/11/2021.

Opis stanowiska pracy


Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Człuchowie

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor weterynaryjny do spraw Rolniczego Handlu Detalicznego Zespół ds. bezpieczeństwa żywności, pasz i utylizacji

77-300 Człuchów ul. Szczecińska 17A

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • realizacja zadań wynikających z ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego i rozporządzeń unijnych
 • realizacja zadań wynikających z krajowego planu badań kontrolnych obecności substancji niedozwolonych oraz pozostałości chemicznych, biologicznych i produktów leczniczych u zwierząt i w żywności pochodzenia zwierzęcego
 • rejestracja podmniotów ubiegających sie o wpis rolniczego handlu detalicznego w tym prowadzenie rejestru RHD
 • prowadzenie terminowej sprawozdawczości w odniesieniu do RHD
 • współpraca z inspektorami weterynaryjnymi ds. RHD w innych Powiatowych Inspektoratach Weterynarii oraz współpraca z laboratorium ZHW i podmiotami w powiecie w zakresie kompetencji


Warunki pracy

Praca w siedzibie urzędu oraz w terenie, budynek piętrowy,


praca od poniedziałku do piątku,


wyjazdy służbowe (szkolenia, narady),


brak odpowiednio dostosowanych toalet, brak windy, brak podjazdu/bariery architektoniczne,


kontakt z materiałem biologicznym i zwierzętami,


stres związany z kontaktami z przedstawicielami podmiotów kontrolowanych,


praca przy komputerzeInne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • prawo jazdy kat. B
 • umiejętność obsługi komputera
 • posiadanie obywaletstwa polskiego
 • korzystanie z pełni praw publicznych
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe
 • uregulowany stosunek do służby wojskowej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyśłne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
  • oświadczenie o posiadaniu pełni praw publicznych
  • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
  Dokumenty należy złożyć do: 2021-12-31
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Człuchowie
  ul. Szczecińska 17A
  77-300 Człuchów

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  24/11/2021
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Weterynaria
  do góry