Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 11/08/2020.

Opis stanowiska pracy


Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Człuchowie

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor weterynaryjny do spraw bezpieczeństwa żywności Zespół ds. bezpieczeństwa żywności

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Człuchowie, ul. Szczecińska 17, 77-300 Człuchów

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • kontrola nad przesterzeganiem warunków weterynaryjnych podmiotów wytwarzających, przechowujących, wprowadzających do obrotu i transportujących żywność pochodzenia zwierzącego oraz jakością zdrowotną mięsa i produktów mięsnych,
 • nadzór nad gospodarstwami rolnymi produkującymi mleko surowe do skupu i przetwórstwa,
 • monitoring środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego w celu wykrycia substancji niedozwolonych u zwierząt lub w żywności,
 • pomoc przy pobieraniu próbek do badań,
 • kontrola nad ekzportem, importem oraz handlem produktami pochodzenia zwierzęcego,
 • kontola badania zwierząt w rzeźni oraz dobrostan zwierząt w rzeźni,
 • sprządzanie sprwozdań w zakresie prowdzenia kontroli,
 • prowadzenie dokumentacji związanej ze sprawowanymi nadzorami
 • nadzór nad ubojem na użytek własny


Warunki pracy

praca w siedzibie urzędu oraz w terenie, budynek piętrowy,
praca od poniedziałku do piątku,
wyjazdy służbowe /szkolenia, narady/,
brak odpowiednio dostosowanych toalet, brak windy, brak podjazdu / bariery architektoniczne,
kontakt z materiałem biologicznym i zwierzętami,
stres związany z kontaktami z przedstawicielami podmiotów kontrolowanych,
praca przy komputerze

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnieni osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Kandydaci/kandydatki spełniający wymogi formalne zostaną zakwalifikowani do dalszych etapów naboru, o czym będą powiadomieni telefonicznie lub e-mailem.
Dokumenty niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data stempla pocztowego.
W ciągu jednego miesiąca od daty opublikowania wyników naboru istnieje możliwość odbioru dokumentów. Dokumenty nieodebrane bądź odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 059 8341122

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub kierunkowe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • prawo jazdy kat. B
 • umiejętość obsługi komputera, uregulowany stosunek do służby wojskowej (dotyczy mężczyzn)
 • prawo wykonywamia zawodu - w przypadku lekarza weterynarii
 • Znajomość prawa: weterynaryjnego i żywnościowego krajowego, UE, USA i innych państw trzecich;
 • znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • orzeczenie lekarskie w przypadku niepełnosprawności
  • prawo jazdy kat. B
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
  Dokumenty należy złożyć do: 2020-02-03
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Człuchowie
  ul. Szczecińska 17
  77-300 Człuchów

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  13/01/2020
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Weterynaria
  do góry