Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 26/02/2021.

Opis stanowiska pracy


Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Chojnicach

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor weterynaryjny do spraw ds. zdrowia i ochrony zwierząt zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wykonuje zadań IW określone ustawą o Inspekcji Weterynaryjnej wynikających z przepisów krajowego prawa weterynaryjnego i prawa UE;
 • prowadzi obowiązującą dokumentację i sprawozdawczość;
 • prowadzi nadzór nad wykonywaniem czynności przez osoby wyznaczone;
 • pobiera próbki do badań;
 • prowadzi nadzór i koordynuje pracami nad badaniami monitoringowymi wraz z przygotowaniem dokumentacji do laboratorium i prowadzeniem sprawozdawczości z tym związanej;
 • nadzoruje przestrzeganie przepisów dotyczących zdrowia i ochrony zwierząt;
 • prowadzi postępowania administracyjno-egzekucyjnych;
 • zajmuje się zapobieganiem, rozpoznawaniem i zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt objętych obowiązkiem zwalczania i rejestracji zgodnie z prawem weterynaryjnym;
 • kontroluje warunki weterynaryjne i powadzi nadzór nad ich realizacją przez podmioty będące w rejestrze Powiatowego Lekarza Weterynarii;
 • prowadzi rejestry oraz wykazy podmiotów nadzorowanych;
 • prowadzi postępowanie mandatowe i kierowane wnioski o ukaranie do organów ścigania;
 • sprawuje nadzór nad zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt na terenie powiatu chojnickiego;
 • przygotowuje plany gotowości zwalczania poszczególnych chorób zakaźnych zwierząt, dla których został wprowadzony obowiązek ich opracowania na poziomie powiatu;
 • przygotowuje programy zwalczania poszczególnych chorób zakaźnych zwierząt, dla których został wprowadzony obowiązek ich opracowania na poziomie powiatu;
 • przeprowadza kontrole dobrostanu zwierząt;
 • sprawuje nadzór w zakresie wymogów wynikających z wymogów Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 2073/2005;


Warunki pracy


 • Praca na trzecim piętrze, brak podjazdów dla osób niepełnosprawnych, brak dostosowanej sanitariatów dla osób niepełnosprawnych, brak windy.

 • Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, podstawowe wyposażenie stanowiska pracy w komputer, urządzenie wielofunkcyjne, skaner, fax.

 • Wyjazdy służbowe - krajowe i zagraniczne, szkolenia, narady, konferencje, prowadzenie pojazdu służbowego.

 • Stres związany z przeprowadzaniem kontroli.

 • Praca administracyjna w siedzibie urzędu oraz w terenie dot. czynności kontrolnych w podmiotach nadzorowanych oraz gospodarstwach na terenie powiatu.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego
w Inspekcji Weterynaryjnej

pozostałe wymagania niezbędne:

 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej;
 • znajomość aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie prawa administracyjnego;
 • znajomość prawa: weterynaryjnego i żywnościowego krajowego UE, USA i innych państw trzecich;
 • umiejętność pracy w zespole, kreatywność;
 • znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office Exel);
 • prawo jazdy kat.B;
 • certyfikat ukończenia szkolenia z zakresu przepisów, procedur i funkcjonowania systemu HACCP, SSOP oraz ich egzekwowania w zakładach sektora mięsa czerwonego zgodnie z wymaganiami USA;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2021-02-24
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii Ul. Łużycka 1A, 89-600 Chojnice

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  25/01/2021
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Weterynaria
  do góry