Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 20/04/2019.

Opis stanowiska pracy


Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Chełmie

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor weterynaryjny do spraw bezpieczeństwa żywności w zespole ds. bezpieczeństwa żywności

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Chełmie
ul. Browarna 2
22-100 Chełm

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie dokumentacji z zakresu realizowanych zadań ( postępowania administracyjne, egzekucyjne),
 • sporządzanie obowiązujacych sprawozdan i raportów w ramach działalności zespołu ds. bezpieczeństwa żywności,
 • pobieranie próbek do badań oraz prowadzenie monitoringu badan kontrolnych,
 • wykonywanie innych czynności z zakresu zadań Inspekcji Weterynaryjnej wynikajacych z przepisów prawa weterynaryjnego i UE.


Warunki pracy

-praca w siedzibie inspektoratu i na terenie powiatu chełmskiego,
- wyjazdy w teren samochodem służbowym,
- obsługa urządzeń biurowych ( komputer, drukarka, skaner, niszczarka, ksero),
- siedziba urzędu w budynku parterowym, bez podjazdu dla osób niepełnosprawnych, częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych - brak progów. Brak drzwi o odpowiedniej szerokości, toalety niedostosowane do potrzeb, brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających prace osobom niewidomym i głuchoniemym


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Oświadczenia, list motywacyjny oraz życiorys muszą być opatrzone datą oraz własnoręcznym podpisem. Kandydaci spełniający wymagania formalne zakwalifikowani do dalszych etapów naboru będą powiadamiani telefonicznie o ich terminie. Złożone dokumenty nie będą odsyłane, dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu naboru.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Posiadanie prawa jazdy kat. B
 • Posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
 • Znajomość aktualnie obowiązujacych przepisów prawa weterynaryjnego oraz KPA
 • Biegła obsługa komputera ( MS Office - Word, Excel)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • Życiorys/CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terenie Rzeczpospolitej Polskiej
  • Kopia prawa jazy
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-11-20
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Chełmie
  ul. Browarna 2
  22-100 Chełm

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  09/11/2018
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Weterynaria
  do góry