Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 20/06/2019.

Opis stanowiska pracy


Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Będzinie

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor weterynaryjny do spraw zdrowia i ochrony zwierząt w Zespole do spraw zdrowia i ochrony zwierząt

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Będzinie
ul. Gzichowska 27
42-500 Będzin

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Nadzór nad dobrostanem zwierząt gospodarskich, przestrzeganiem zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz wymogów wzajemnej zgodności;
 • Nadzór nad przestrzeganiem przepisów z zakresu ochrony zwierząt;
 • Prowadzenie rejestrów podmiotów nadzorowanych oraz kontrola tych podmiotów;
 • Sporządzanie sprawozdań i protokołów z kontroli, obsługa weterynaryjnych systemów informatycznych;
 • Bieżące załatwianie spraw wyjaśniających, odwoławczych i organizacyjnych z zakresu ochrony zdrowia zwierząt.


Warunki pracy

Praca w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii oraz poza nią - wyjazdy służbowe na kontrole podmiotów nadzorowanych oraz na narady i szkolenia. Praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń biurowych. Kontakt z klientem zewnętrznym. Zagrożenie korupcją. Kontakt ze zwierzętami, oraz materiałem biologicznym. Narażenie na czynniki biologiczne i choroby zakaźne oraz zmienne warunki atmosferyczne.
Budynek urzędu parterowy, nieprzystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych - schody prowadzące do budynku, wąskie przejścia, brak podjazdów i odpowiednio dostosowanych toalet.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
W dokumentach aplikacyjnych należy podać dane kontaktowe.
Oferty otrzymane lub uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane. Rozpatrzeniu nie będą podlegać oferty nie spełniające wymagań określonych w ogłoszeniu, a także oferty, które nie zawierają kompletu wymaganych dokumentów oraz własnoręcznych podpisów pod oświadczeniami.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Oferty osób niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone w terminie 3 miesięcy od daty zakończenia naboru. Osoby pragnące odebrać swoje oferty prosi się o zgłaszanie tego faktu przed upływem 3-miesięcznego terminu zniszczenia dokumentów.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne, rolnicze lub zootechniczne

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Prawo wykonywania zawodu - od osób z wykształceniem weterynaryjnym
 • Prawo jazdy kategorii B oraz umiejętność prowadzenia samochodu
 • Dobra znajomość obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Znajomość polskich i unijnych przepisów prawa weterynaryjnego oraz umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • Umiejętność organizacji pracy
 • Umiejętność pracy w zespole


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopia prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • Kopia prawa jazdy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-06-15
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  20/05/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Weterynaria
  do góry