Opis stanowiska pracy


Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Kielcach

Świętokrzyski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor ochrony zabytków do spraw rejestru zabytków nieruchomych Wydział Zabytków Ruchomych , Rejestru Zabytków i Dotacji na Zabytki

25-502 Kielce ul. Ignacego Paderewskiego 34A

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzi postępowania administracyjne w sprawach wpisu do rejestru zabytków nieruchomych; prowadzi ten rejestr;
 • Prowadzi wojewódzką ewidencję zabytków oraz współpracuje z gminami w sprawach dotyczących gminnych ewidencji zabytków;
 • Uzgadnia inwestycje w zakresie rozbiórki obiektów budowlanych, znajdujących się w wojewódzkiej/gminnej ewidencji zabytków (art. 39 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane);
 • Prowadzi zbiory dokumentacji naukowo-historycznej i konserwatorskiej, z wyłączeniem zbiorów archeologicznych;
 • Prowadzi archiwum zakładowe;
 • Udostępnia dokumentacjię ze zbioru na potrzeby innych stanowisk pracy;
 • Obsługuje osoby z zewnątrz, korzystające ze zbioru dokumentacji.


Warunki pracy

Praca w siedzibie urzędu i w terenie, praca przy komputerze powyżej 4 godziny dziennie. Kontakt z klientami zewnętrznymi urzędu. Stres związany z obsługą klientów.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

W ofercie należy podać dane kontaktowe : adres e-mail, numer telefonu. 


 Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie: historia sztuki, konserwatorstwo, zabytkoznawstwo, ochrona dóbr kultury,

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego
praca lub inne zajęcia zarobkowe dokonywane na rzecz administracji rządowej/samorządowej lub jednostki wykonującej zadania administracji publicznej

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
 • Znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego.
 • Znajomość ustawy Prawo budowlane
 • Znajomość ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 • Znajomość rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 • Umiejętność interpretacji przepisów prawa, analitycznego myślenia, obsługi komputera.
 • Samodzielność i umiejętność organizacji pracy.
 • Prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2022-01-28
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Kielcach
  25-502 Kielce
  ul. Ignacego Paderewskiego 34A


  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Public... Rozwiń

  Dodatkowe informacje

  Ostatnia aktualizacja:
  13/01/2022
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna

  Więcej ofert pracy od tego pracodawcy

  Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

  Utwórz powiadomienie e-mail
  Zapisz mnie

  Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

  Podziel się ze znajomymi