Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 10/07/2020.

Inspektor Nieruchomości

Kraków, małopolskie

PKP SA

Opis stanowiska pracy

Zakres czynności:

 • sprawdzanie kosztorysów ofertowych składanych przez wykonawców zewnętrznych
 • sporządzanie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich dla robót budowlanych
  dla wskazanych lokalizacji,
 • sprawowanie na wyznaczonych budowach obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego
  w rozumieniu Prawa budowlanego, w szczególności:
 • prowadzenie na budowie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
 • sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych,
  a w szczególności:
 • zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczalnych do stosowania
  w budownictwie
 • sprawdzenie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub znikających, uczestniczenie
  w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i przekazywanie ich do użytkowania
 • potwierdzenie faktycznie wykonywanych robót oraz usunięcie wad
 • rozliczenie finansowe nadzorowanych budów
 • sporządzenie oceny stanu technicznego obiektów budowalnych w zakresie posiadanych uprawnień
 • sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad adaptacjami obiektów oraz pomieszczeń
 • na cele mieszkalne lub służbowe oraz prowadzenie spraw z tym związanych
 • sporządzanie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich dla robót budowlanych dla wskazanych lokalizacji
 • udział w komisjach i koordynowanie spraw związanych z modernizacją obiektów budowlanych
 • utrzymanie własnych kwalifikacji na poziomie niezbędnym dla realizacji przyjętych zadań

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne
 • uprawnienia do kierowania / nadzorowania robót budowlanych w specjalności
  konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń mile widziane
 • uprawnienia sanitarne bez ograniczeń mile widziane
 • znajomość zasad kosztorysowania, umiejętność wykonywania przedmiarów robót
 • doświadczenie w pracy przy obsłudze procesów budowlanych, optymalnie
 • na stanowisku inspektora nadzoru inwestorskiego
 • znajomość przepisów prawa (Prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi)
 • czynne prawo jazdy kat. B
 • bardzo dobre umiejętności pracy na komputerze (pakiet MS Office, poczta elektroniczna,
  Internet, Norma Pro, AutoCAD)
 • odporność na stres
 • wysoka motywacja do pracy, zaangażowanie i samodzielność

Oferujemy:

 • umowę o pracę
 • możliwość rozwoju zawodowego
 • pracę w stabilnej firmie z bogatymi tradycjami
 • udział w licznych projektach związanych z rozwojem spółek Grupy PKP
 • atrakcyjne wynagrodzenie i niezbędne narzędzia pracy

Prezentacja firmy

PKP S.A. powstała 1 stycznia 2001 roku w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa... państwowego Polskie Koleje Państwowe. Jej jedynym akcjonariuszem jest Skarb Państwa. Spółka pełni dominującą rolę w Grupie PKP. Do jej podstawowych zadań należą:

-realizacja procesów restrukturyzacji,

-zagospodarowanie zbędnego majątku,

-zarządzanie płynnością finansową spółek Grupy PKP,

-koordynacja przedsięwzięć związanych z rozwojem spółek Grupy PKP,

-przygotowanie projektów prywatyzacyjnych dla spółek Grupy,

-wdrożenie systemu zarządzania jakością według norm ISO.

Polskie Koleje Państwowe S.A. są również właścicielem i zarządcą nieruchomości. Spółka jest w posiadaniu ponad 100 tys. ha nieruchomości. Znaczną część majątku firmy stanowią dworce kolejowe, których w całej Polsce jest ponad dwa i pół tysiąca. Obecnie PKP S.A. prowadzi program modernizacji i budowy nowych dworców kolejowych. Podróżni korzystają już z wyremontowanych lub nowych obiektów, m.in.: Warszawa Wschodnia, Warszawa Centralna, Poznań Główny, Wrocław Główny, Gdynia Główna, Malbork, Tarnów, Ostrów Wielkopolski, Terespol czy Przemyśl Główny.
Reforma kolei polskich
Od kilku lat trwa reforma kolei polskich. Ukończono bardzo ważny etap restrukturyzacji organizacyjnej, podjęto restrukturyzację finansową i rozpoczęto intensywną restrukturyzację majątkową, by móc efektywnie rozporządzać całym majątkiem. W celu dostosowania wielkości zatrudnienia do rozmiarów prowadzonej działalności gospodarczej rozpoczęto restrukturyzację zatrudnienia. Utworzono Fundusz Własności Pracowniczej, aby zapewnić udział uprawnionych pracowników PKP w dochodach z prywatyzacji i ze sprzedaży majątku. Przed nami kolejne etapy reformy. Najważniejszym z nich będzie prywatyzacja spółek.
  Rozwiń

Informacje dodatkowe

Ostatnia aktualizacja:
22/07/2019
Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Na czas nieokreślony
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
1 rok
Min. wykształcenie:
Wyższe inżynierskie
Branża / kategoria:
Praca Nieruchomości - pośrednictwo, wycena
do góry