Opis stanowiska pracy


Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego w Toruniu

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor nadzoru budowlanego Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego w Toruniu

87-100 Toruń Marii Skłodowskiej-Curie 41A

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wykonywanie czynności inspekcyjno-kontrolnych i załatwianie spraw (w tym prowadzenie postępowań administracyjnych) w sprawach dotyczących stosowania przepisów prawa budowlanego podczas użytkowania i wznoszenia obiektów budowlanych na terenie nieruchomości położonych w obszarze miasta Torunia oraz prowadzenie sprawozdawczości z zakresu wykonywanych działań.
 • w toku wykonywanych czynności inspekcyjno-kontrolnych wykonywanie kontroli stanu technicznego w tym warunków bezpiecznego użytkowania i estetyki kontrolowanych obiektów budowlanych, sporządzanie protokołów z kontroli, opracowywanie wniosków poinspekcyjnych oraz innych dokumentów przewidzianych przepisami szczególnymi.
 • w toku wykonywanych czynności inspekcyjno-kontrolnych robót budowlanych (rozbiórkowych) miedzy innymi kontrola zgodności realizacji robót z decyzją o pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniem, kontrola zgodności realizacji organizacji terenu budowy z planem BIOZ, kontrola realizacji obowiązków przez uczestników procesu budowlanego.
 • w toku prowadzenia postępowań (w tym administracyjnych) gromadzenie i analiza dowodów w sprawie, sporządzenie projektów pism, postanowień, decyzji.
 • współpraca z innymi organami nadzoru w ramach realizacji zadań inspekcyjno-kontrolnych oraz postępowań administracyjnych.


Warunki pracy

praca w biurze i w terenieInne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie uprawnienia budowlane udokumentowane decyzją o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2023-02-23
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO
  POWIATU GRODZKIEGO W TORUNIU
  ul. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE 41 A
  87-100 TORUŃ
  tel. 56 652 25 43  tel. 56 652 25 25
  biuro@pinbpg.torun.com.pl
  www.bip.pinbpg.torun.com.pl
  e-PUAP - welh3066ve

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Public... Rozwiń

  Dodatkowe informacje

  Ostatnia aktualizacja:
  01/02/2023
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna

  Więcej ofert pracy od tego pracodawcy

  Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

  Utwórz powiadomienie e-mail
  Zapisz mnie

  Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

  Podziel się ze znajomymi