Dziękujemy za korzystanie z infoPraca. Data wydruku 20/01/2019.

Opis stanowiska pracy


Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego w Toruniu

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor nadzoru budowlanego

ul. Moniuszki 15/21

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • - prowadzenie działalności inspekcyjno- kontrolnej w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych na terenie miasta Torunia,
 • - prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
 • - sprawdzanie dopuszczenia do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych,
 • - prowadzenie postępowań wyjaśniających przyczyny i okoliczności powstania katastrofy budowlanej.


Warunki pracy

- występowanie uciążliwych warunków pracy w związku z przeprowadzanymi kontrolami budów i innych obiektów budowlanych, bez udogodnień dla osób niepełnosprawnych ruchowo,
- praca zarówno w siedzibie inspektoratu jak i w terenie,
- bezpośrednia obsługa interesantów, występowanie sytuacji stresujących,

Pomieszczenia biurowe znajdują się na I piętrze - budynek nie jest wyposażony w windy.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Dokumenty proszę składać w pokoju nr 125 znajdującym się na I piętrze budynku.
nr kontaktowy: (56) 652 25 42/43
osoba do kontaktu: Marcelina Kurzawa

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

wykształcenie: średnie budowlane

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego


pozostałe wymagania niezbędne:

 • - uprawnienia budowlane,
 • - znajomość ustawy Kodeks postępowania administracyjnego i ustawy Prawo budowlane,
 • - umiejętność obsługi komputera.
 • prawo jazdy kategorii B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • Życiorys/CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • uprawnienia budowlane muszą być potwierdzone dokumentem
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-01-31
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  13/01/2018
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry