Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 04/03/2021.

Opis stanowiska pracy


Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lubinie

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor nadzoru budowlanego Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lubinie


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzi kontrole przebiegu budowy oraz utrzymania obiektów budowlanych
 • prowadzi postępowania administracyjne w zakresie właściwości i kompetencji organu nadzoru budowlanego oraz przygotowuje projekty decyzji i postanowień
 • prowadzi obowiązkową kontrolę przed wydaniem pozwolenia na użytkowanie
 • prowadzi postępowanie wyjaśniające przyczyny i okoliczności powstania katastrof budowlanych
 • prowadzi postępowania egzekucyjne należności o charakterze niepieniężnym, wynikające z wydanych decyzji lub przepisów


Warunki pracy


 • praca poza siedzibą urzędu polegająca na przeprowadzaniu oględzin w terenie, kontroli obowiązkowych oraz kontroli budów i obiektów użytkowanych

 • korzystanie z samochodu służbowego bez etatowego kierowcy

 • przyjęcia interesantów i stron postępowań oraz udzielanie wyjaśnień i informacji

 • siedziba urzędu znajduje się na III piętrze w budynku z windą

 • praca biurowa przy komputerze

 • praca na terenie Powiatu Lubińskiego;

   

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie budowlane

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego
w wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

pozostałe wymagania niezbędne:

 • uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno – budowlanej lub architektonicznej
 • znajomość przepisów prawa budowlanego oraz przepisów i procedur administracyjnych
 • wiedza techniczna oraz umiejętność fachowej oceny zjawisk lub rozwiązań technicznych
 • prawo jazdy kat. B
 • stan zdrowia umożliwiający pracę na wysokości powyżej 3 m i przy komputerze
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • umiejętność argumentowania oraz wykładni przepisów prawnych
 • odporność na stres oraz komunikatywność
 • umiejętność pracy w zespole


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2021-01-18
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lubinie
  ul. Jana Kilińskiego 12b
  59-300 LUBIN

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  10/01/2021
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry