Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 23/11/2020.

Opis stanowiska pracy


Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Bydgoszczy

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor nadzoru budowlanego do spraw postępowań administracyjnych w zakresie prawa budowlanego Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Bydgoszczy

ul. Grudziądzka 9-15, 85-130 Bydgoszcz

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie właściwości Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Bydgoszczy
 • przygotowywanie postanowień i decyzji administracyjnych
 • udział w kontrolach przeprowadzanych przez PINB
 • współpraca z organami administracji architektoniczno- budowlanej
 • sporządzanie analiz i sprawozdań dotyczących stosowania przepisów prawa w zakresie orzecznictwa


Warunki pracy

narzędzia i materiały pracy- komputer, reprezentacja urzędu, wyjazdy służbowe

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami spełniającymi wymagania formalne oraz których zgłoszenia wpłyną do PINB w terminie do 31 października 2020r.
W zależności od liczby zakwalifikowanych osób, kandydaci zostaną zaproszeni do udziału w części pisemnej i/lub na rozmowę kwalifikacyjną.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: (52) 58 58 162

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe budowlane z uprawnieniami w zakresie wykonawczym lub projektowym

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego
w prowadzeniu postępowań administracyjnych

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość przepisów w zakresie ustaw: Prawo budowlane wraz z warunkami technicznymi oraz Kodeks postępowania administracyjnego
 • obsługa komputera: Word, Excel
 • prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • umiejętność analitycznego myślenia
 • odporność na stres
 • komunikatywność


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-10-31
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Bydgoszczy
  ul. Grudziądzka 9-15
  85-130 Bydgoszcz

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  12/10/2020
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry