Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 27/10/2020.

Opis stanowiska pracy


Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Białymstoku

Podlaski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor farmaceutyczny do spraw nadzoru nad aptekami i obrotem pozaaptecznym WIF w Białymstoku, Dział nadzoru nad aptekami ogólnodostępnymi


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przeprowadza kontrole aptek, punktów aptecznych oraz placówek obrotu pozaaptecznego w celu zapewnienia bezpieczeństwa, zdrowia pacjentów oraz zapewnienie odpowiedniej jakości produktów i usług
 • monitoruje brak dostępności leków dla pacjentów w celu przekazania informacji do Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi
 • przygotowuje protokoły z kontroli celem akceptacji przez stanowisko nadzorujące
 • bierze udział w przeprowadzaniu oględzin lokali na apteki, punkty apteczne oraz placówki obrotu pozaaptecznego w celu wydania zezwolenia/zaświadczenia przez Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego
 • prowadzi i aktualizuje wykazy podległych podmiotów celem wsparcia pracy działu


Warunki pracy

- praca biurowa w siedzibie inspektoratu, praca z komputerem;
- praca poza siedzibą inspektoratu związana z przeprowadzaniem kontroliInne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowaneWymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe farmaceutyczne

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego
zgodnie z kierunkiem wykształcenia

pozostałe wymagania niezbędne:

 • prawo wykonywania zawodu,
 • znajomość przepisów prawa farmaceutycznego, przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii i kodeksu postępowania administracyjnego
 • umiejętność sporządzania pism w postępowaniu administracyjnym
 • umiejętność obsługi komputera (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny) oraz umiejętność szybkiego pisania
 • prawo jazdy kat. B używane w praktyce
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • dobra organizacja pracy
 • odpowiedzialność, terminowość, dokładność
 • umiejętność pracy w zespole, dzielenie się wiedzą i informacjami
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • odporność na sytuacje stresujące
 • umiejętność rozwiązywania problemów
 • inwencja i zaangażowanie w realizowane czynności
 • wysoka kultura osobista
 • wnikliwość i rzetelność


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • prawo wykonywania zawodu
 • oświadczenie o posiadaniu aktualnego prawa jazdy kat. B i używaniu go w praktyce
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-10-26
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Białymstoku
  15-110 Białystok, ul. Kombatantów 4
  pok 119

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  26/10/2020
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry