Opis stanowiska pracy


Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

informatyk do spraw analizy technicznej w Referacie Usług Komunikacji Elektronicznej oraz Usługi Elektronicznego Monitorowania Przewozu Towarów

65-454 Zielona Góra ul. Generała Władysława Sikorskiego 2

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Utrzymuje i wspiera rozwój systemów informatycznych w administracji publicznej celem umożliwienia użytkownikom wykonywania nałożonych na nich obowiązków
 • Analizuje procesy biznesowe w kontekście utrzymania oraz rozwoju systemów IT celem ich optymalizacji lub dostosowania do zmian w systemach
 • Wdraża rozwiązania informatyczne, koordynuje i współuczestniczy w przeprowadzaniu testów funkcjonalnych i akceptacyjnych systemów, analizuje błedy wykryte podczas testów i raportuje je w celu prawidłowego działania systemów
 • Administruje systemami w celu zmian w konfiguracji systemów oraz nadawania uprawnień użytkowników
 • Opracowuje, aktualizuje i analizuje dokumentację techniczną oraz dokumentację bezpieczeństwa wraz z dokumentami lub rejestrami z nią powiązanymi w celu prawidłowego i bezpiecznego korzystania z systemów
 • Wspiera użytkowników systemów poprzez obsługę zgłaszanych incydentów i problemów celem umożliwienia prawidłowego działania systemu


Warunki pracy


 • Wykonywanie czynności typowej pracy biurowej za pomocą komputerów oraz urządzeń biurowych

 • Zagrożenie korupcją

 • Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie

 • Bariery architektoniczne – brak wind i podjazdówInne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

 • ZACHĘCAMY DO APLIKOWANIA ZA POŚREDNICTWEM FORMULARZA ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU eRecruiter. FORMULARZ ZAWIERA WSZYSTKIE NIEZBĘDNE W NABORZE OŚWIADCZENIA. OSOBA WYBRANA DO ZATRUDNIENIA ZOSTANIE POPROSZONA O DOSTARCZENIE PODPISANYCH DOKUMENTÓW PRZED ZATRUDNIENIEM.

 • List motywacyjny oraz oświadczenia czytelnie i własnoręcznie podpisz oraz opatrz datą mieszczącą się w okresie obowiązywania ogłoszenia (dotyczy to również ofert składanych elektronicznie, wówczas dołącz do aplikacji w formie zeskanowanych dokumentów).

 • Aplikując elektronicznie masz możliwość umieszczenia tylko jednego pliku w zakresie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz jednego w zakresie dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe. Jeśli chcesz załączyć kilka dokumentów zeskanuj je jako całość i dołącz jako jeden plik.

 • Wymaganą długość doświadczenia zawodowego należy udokumentować kopiami dokumentów jednoznacznie potwierdzającymi okres świadczenia pracy. Do dokumentów takich należą m.in. kopie świadectw pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, zaświadczenia potwierdzające świadczenie pracy w ramach umów cywilnoprawnych lub wolontariatu/staży/praktyk. Umowy o pracę oraz umowy cywilnoprawne nie są dokumentami potwierdzającymi okresy doświadczenia zawodowego.

 • W związku z możliwością przeprowadzenia wybranych etapów rekrutacji w sposób zdalny prosimy o podanie w składanych ofertach adresu e-mail.

 • Członkowie korpusu służby cywilnej podlegają ograniczeniom w prowadzeniu działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.

 • Nabór odbędzie się w siedzibie Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze.

 • Wzory oświadczeń, które można wykorzystać zamieszczone na stronie BIP Izby: https://www.lubuskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-zielonej-gorze/ogloszenia/nabor/wzory-oswiadczenWymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe o profilu informatycznym

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 3 miesiące doświadczenia zawodowego
w informatyce

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Podstawy administracji systemami Linux i Windows
 • Znajomość języków programowania JAVASCRIPT lub JAVA na poziomie podstawowym
 • Znajomość relacyjnych baz danych na poziomie średniozaawansowanym
 • Znajomość XML
 • Znajomość SOAP, REST
 • Zanjomość języka angielskiego umożliwiająca samodzielne korzystanie z dokumentacji technicznej
 • Zdolności analityczne i umiejętność pracy w zespole
 • Samodzielność w realizacji powierzonych zadań oraz zaangażowanie
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Znajomość notyfikacji UML/BPMN
 • Wiedza na temat architektury systemów komputerowych, znajomość działania stron www, formularzy
 • Znajomość narzędzi ORBEON
 • Doświadczenie w wykonywaniu testów manualnych, automatyzacji oraz dokumentowaniu wyników testów
 • Doświadczenie w przygotowaniu scenariuszy i danych testowych
 • Znajomość wzorca MVC
 • Znajomość CSS, Bootstrap
 • Znajomość otwartych, dokumentowych baz danych


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w załączonych dokumentach - jeśli w zakresie tych danych są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO oraz wykraczających poza zakres art. 22(1) § 1 kp
 • Oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami (dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.)
 • Oświadczenie kandydata w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
Dokumenty należy złożyć do: 2022-10-10
Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Izba Administracji Skarbowej
ul. Generała Władysława Sikorskiego 2
65-454 Zielona Góra

Prezentacja firmy

Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Public... Rozwiń

Dodatkowe informacje

Ostatnia aktualizacja:
30/09/2022
Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Na czas nieokreślony
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
1 rok
Min. wykształcenie:
Wyższe licencjackie
Branża / kategoria:
Praca IT - Hardware / Information Systems

Więcej ofert pracy od tego pracodawcy

Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

Utwórz powiadomienie e-mail
Zapisz mnie

Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

Podziel się ze znajomymi