Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 06/04/2020.

Opis stanowiska pracy


Archiwum Państwowe w Łodzi

Dyrektor Archiwum Państwowego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

informatyk do spraw komputeryzacji Archiwum w Dziale Administracyjno - Gospodarczym

Archiwum Państwowe w Łodzi
Plac Wolności 1
91 - 415 Łódź

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wspieranie techniczne użytkowników w zakresie eksploatacji systemów aplikacyjnych stacji roboczych oraz urządzeń peryferyjnych
 • zarządzanie serwerami Windows
 • administrowanie i utrzymanie działania sieci komputerowej LAN
 • zarządzanie kopiami bezpieczeństwa systemów i baz danych
 • zarządzanie eksploatacją i utrzymaniem systemów informatycznych
 • prowadzenie ewidencji sprzętu i oprogramowania służącego do przetwarzania informacji obejmującą ich rodzaj i konfigurację
 • określenie potrzeb w zakresie zakupów o serwisowania IT


Warunki pracy

- praca biurowo - administracyjna
- praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie
- praca wymagająca wysiłku fizycznego związanego z transportem sprzętu informatycznego i urządzeń

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- wynagrodzenie ok. 5000,00 zł brutto (zasadnicze + wysługa lat)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”)
- pakiet socjalny: dofinansowanie do wypoczynku pracownika, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach
- godziny pracy 7,30 - 15,30
- przewidywany termin zatrudnienia - marzec 2020
- kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej
- oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone
- dokładniejsze informacje udzielane będą pod numerem telefonu: 42 632 02 02 lub 42 632 62 01


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego
pracy w obszarze IT

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość systemów operacyjnych Windows Serwer w wersjach 2012 i 2016 (instalacja, konfiguracja, zarządzanie domeną, maszynami wirtualnymi, backupem danych itp.)
 • znajomość zarządzania urządzeniami sieciowymi (Mikrotik Routers OS, Cisco IOS)
 • znajomośc topologii i kofiguracji sieci kablowych oraz wifi
 • znajomość instalacji i konfiguracji systemów operacyjnych komputerów osobistych Windows 7 i nowsze
 • znajomość instalacji i konfiguracji urządzeń pamięci masowej typu NAS
 • umiejętność czytania dokumentacji technicznej w języku angielskim
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • znajomość ustaw: o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ochronie danych osobowych, o służbie cywilnej
 • znajomość Microsoft SQL Server


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-02-19
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Archiwum Państwowe w Łodzi
  Plac Wolności 1
  91 – 415 Łódź

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  04/02/2020
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca IT - Hardware / Information Systems
  do góry