Dziękujemy za korzystanie z infoPraca. Data wydruku 19/01/2019.

Opis stanowiska pracy


Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łodzi

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

informatyk

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łodzi
ul. Wapienna 15
91-087 Łódź

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemu informatycznego w Inspektoracie w zakresie sieci informatycznej, oprogramowania i sprzętu
 • sprawowanie nadzoru nad sprawnością techniczną i eksploatacyjną urządzeń infrastruktury teleinformatycznej
 • opieka nad serwerami
 • administrowanie wewnętrzną siecią komputerową
 • nadzór nad infrastrukturą teleinformatyczną oraz monitorowanie zagrożeń


Warunki pracy

Praca w siedzibie Urzędu na stanowisku administracyjno-biurowym z przewagą wysiłku umysłowego. Praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy.Narzędzie pracy - sprzęt biurowy ( komputer, drukarka , fax itp. ) Siedziba urzędu znajduje się na drugim wysokim piętrze. Istnieją bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku- utrudniony dostęp dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Brak podjazdów , wind odpowiednio dostosowanej toalety.


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Dodatkowe info pod nr tel. 42 6161576
Prosimy o nie zamieszczanie zdjęć w CV. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. Aplikacje powinny być doręczone w zamkniętych kopertach z podaniem nr ogłoszenia.Dokumenty niekompletne nie będą brane pod uwagę.Wszystkie kandydatki i wszyscy kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę , narodowość , przekonania polityczne.
dane osobowe uzyskane w związku z toczącym się naborem zbierane są wyłącznie w celach związanych z postępowaniem rekrutacyjnym.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

1 rok doświadczenia zawodowego
pracy w zawodzie

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość Rozporządzenia Ogólnego o ochronie danych osobowych / RODO /
 • samodzielność
 • kultura pracy i kultura osobista
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • Życiorys/CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-08-15
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  09/08/2018
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca IT - Hardware / Information Systems
  do góry