Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 26/10/2021.

Opis stanowiska pracy


Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

główny specjalista do spraw opracowania i realizacji budżetu Wojewody oraz realizacji zapisów orzeczeń sądowych w Wydziale Finansów i Budżetu

85-950 Bydgoszcz ul.Jagiellońska 3

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzi całokształt spraw finansowych związanych z realizacją zapisów orzeczeń sądowych wraz ze szczegółową ewidencją tych spraw
 • opracowuje projekt budżetu Wojewody, plan finansowy w zakresie dochodów i wydatków w układzie tradycyjnym i zadaniowym w ramach przypisanych działów klasyfikacji budżetowej
 • przygotowuje wnioski do Ministerstwa Finansów o zwiększenie budżetu Wojewody z rezerw celowych i rezerwy ogólnej oraz wnioski dotyczące przeniesień między wydatkami bieżącymi i inwestycyjnymi
 • prowadzi ewidencje decyzji finansowych Ministra Finansów
 • prowadzi ewidencje zmian w planach dotacji jednostek samorządu terytorialnego w przypisanych działach klasyfikacji budżetowej
 • zawiadamia kierowników jednostek budżetowych, wydziałów Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz jednostek samorządu terytorialnego o decyzjach Ministra Finansów
 • sprawdza sprawozdania w zakresie planów dochodów i wydatków dla potrzeb sprawozdawczości w celu wykluczenia błędów w planie, oraz wnioski i decyzje wewnętrzne kierowników jednostek budżetowych dotyczące zmiany planów finansowych w przypisanych działach
 • prowadzi całokształt spraw związanych z obsługą Funduszy w przypisanym zakresie


Warunki pracy

Warunki pracy:


Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań: 


Większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej; obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę, czas pracy zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


Stanowisko pracy zlokalizowane na II piętrze w pokoju biurowym (budynek A, wejście od ul. Jagiellońskiej 3 nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych, toaleta jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych). Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. 


K-PUW zajmuje kompleks trzech budynków: gmach główny przy ul. Jagiellońskiej 3 (siedziba K-PUW, budynek A) połączony z budynkami B i C przy ul. ks. S. Konarskiego 1-3. Występuje utrudniony lub ograniczony dostęp do części budynków dla osób, które mają problemy z samodzielnym poruszaniem się po schodach. W przemieszczaniu się do budynku A i pomiędzy budynkami Urzędu osobom niepełnosprawnym pomagają pracownicy Urzędu przy pomocy „schodołazu”.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość przepisów Ustawy o kontroli w administracji rządowej
 • Znajomość przepisów Ustawy o finansach publicznych
 • Znajomość przepisów Ustawy o rachunkowości
 • Znajomość przepisów Ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 • Znajomość przepisów Ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
 • Znajomość przepisów Ustawy o służbie cywilnej
 • Umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych
 • Umiejętność obsługi programów komputerowych, w tym pakietu MS Office
 • Umiejętność redagowania pism urzędowych
 • Umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • Dobra organizacja pracy i nastawienie na osiąganie rezultatów
 • Efektywna komunikacja, myślenie analityczne, asertywność, odporność na stres
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

 • Dokumenty należy złożyć do: 2021-09-27
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
  Kancelaria ogólna, pokój 4
  ul. Ks. S. Konarskiego 1-3, 85-950 Bydgoszcz
  z dopiskiem: „główny specjalista WFB I.4 – 1 etat”

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  15/09/2021
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry