Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 12/05/2021.

Główny Specjalista w Wydziale Najmu

Kraków, małopolskie

PKP SA

Opis stanowiska pracy

Zakres obowiązków:

 • przyjmowanie i sprawdzanie wniosku o ustanowienie służebności przesyłu/ gruntowych,
 • analiza map z naniesionym przebiegiem służebności gruntowych i sieci w celu zaproponowania szerokości pasa gruntu, na którym planowane jest ustanowienie służebności przesyłu oraz określenia potrzeby odłączenia obciążanych działek do odrębnej KW,
 • sprawdzenie danych dla działek obciążanych służebnością z dostępnych baz,
 • analiza map z naniesionym przebiegiem kabli w celu zaproponowania szerokości pasa gruntu, na którym planowane jest ustanowienie służebności przesyłu oraz określenia potrzeby odłączenia obciążanych działek do odrębnej KW,
 • pozyskanie dokumentacji dla działek obciążanych służebnością: wypis i wyrys z ewidencji gruntów, odpis KW (w przypadku braku wersji elektronicznej) oraz wypis w rejestru ewidencji budynków (w przypadku, gdy ograniczonym prawem rzeczowym obciążanych jest tylko część działek gruntu objętych daną księga wieczystą),
 • współpraca z rzeczoznawcami majątkowymi dokonującymi wyceny nieruchomości, w szczególności w zakresie: zlecenia wykonania wyceny nieruchomości zgodnie z obowiązującymi w Spółce regulacjami, przygotowanie umowy o wykonanie operatu, weryfikacja poprawności operatów oraz protokolarne potwierdzenie wykonania zgodnie z zamówieniem,
 • weryfikacja projektu aktu notarialnego, uzgodnienie treści aktu z przedsiębiorstwem przesyłowym

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe (mile widziane wykształcenie geodezyjne)
 • mile widziane doświadczenie w sprzedaży, geodezji lub handlu
 • znajomość przepisów prawa (Ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami, Prawo budowlane, Kodeks Cywilny, Kodeks Spółek Handlowych)
 • znajomość zagadnień związanych z obrotem nieruchomościami
 • biegła znajomość MS Office, środowisko Windows
 • komunikatywność
 • kreatywność
 • bardzo dobra organizacja pracy, samodzielność
 • umiejętność pracy w zespole
 • prawo jazdy kat. B mile widziane

Oferujemy:

 • umowę o pracę na zastępstwo
 • dobrą lokalizację miejsca pracy
 • ulgi na przejazdy kolejowe dla Ciebie i Twojej rodziny
 • dofinansowanie do opieki medycznej, zajęć sportowo-rekreacyjnych i wypoczynku
 • dofinansowanie do biletów na wydarzenia kulturalne
 • wolny dzień z okazji Dnia Kolejarza
 • udział w licznych projektach związanych z rozwojem spółek Grupy PKP - jednego z największych polskich pracodawców zatrudniającego ponad 75 tys. Pracowników

Prezentacja firmy

PKP S.A. powstała 1 stycznia 2001 roku w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa... państwowego Polskie Koleje Państwowe. Jej jedynym akcjonariuszem jest Skarb Państwa. Spółka pełni dominującą rolę w Grupie PKP. Do jej podstawowych zadań należą:

-realizacja procesów restrukturyzacji,

-zagospodarowanie zbędnego majątku,

-zarządzanie płynnością finansową spółek Grupy PKP,

-koordynacja przedsięwzięć związanych z rozwojem spółek Grupy PKP,

-przygotowanie projektów prywatyzacyjnych dla spółek Grupy,

-wdrożenie systemu zarządzania jakością według norm ISO.

Polskie Koleje Państwowe S.A. są również właścicielem i zarządcą nieruchomości. Spółka jest w posiadaniu ponad 100 tys. ha nieruchomości. Znaczną część majątku firmy stanowią dworce kolejowe, których w całej Polsce jest ponad dwa i pół tysiąca. Obecnie PKP S.A. prowadzi program modernizacji i budowy nowych dworców kolejowych. Podróżni korzystają już z wyremontowanych lub nowych obiektów, m.in.: Warszawa Wschodnia, Warszawa Centralna, Poznań Główny, Wrocław Główny, Gdynia Główna, Malbork, Tarnów, Ostrów Wielkopolski, Terespol czy Przemyśl Główny.
Reforma kolei polskich
Od kilku lat trwa reforma kolei polskich. Ukończono bardzo ważny etap restrukturyzacji organizacyjnej, podjęto restrukturyzację finansową i rozpoczęto intensywną restrukturyzację majątkową, by móc efektywnie rozporządzać całym majątkiem. W celu dostosowania wielkości zatrudnienia do rozmiarów prowadzonej działalności gospodarczej rozpoczęto restrukturyzację zatrudnienia. Utworzono Fundusz Własności Pracowniczej, aby zapewnić udział uprawnionych pracowników PKP w dochodach z prywatyzacji i ze sprzedaży majątku. Przed nami kolejne etapy reformy. Najważniejszym z nich będzie prywatyzacja spółek.
  Rozwiń

Informacje dodatkowe

Ostatnia aktualizacja:
23/04/2021
Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Umowa na zastępstwo
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
Mniej niż 1 rok
Min. wykształcenie:
Wyższe licencjackie
Branża / kategoria:
Praca Nieruchomości - pośrednictwo, wycena , Praca Sprzedaż - Przedstawiciele handlowi
do góry