Dziękujemy za korzystanie z infoPraca. Data wydruku 18/01/2019.

Opis stanowiska pracy


Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Wschowie z/s w Sławie

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

główny księgowy

Ogrodowa 1, 67-410 Sława

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wstępna kontrola dokumentów księgowych w zakresie zasadności sporządzania rachunków i zasadności dokonywanych zakupów, przygotowywanie danych do sprawozdań finansowych oraz sporządzanie raportów rzeczowo-finansowych
 • kontrola bieżąca w zakresie analizy dochodów i wydatków oraz prowadzenie księgowości analitycznej kont
 • zamknięcie ksiąg rachunkowych jednostki w zakresie przeprowadzania niezbędnych uzgodnień, przygotowywania załączników, sporządzania informacji dodatkowych
 • kontrola rachunków i zestawień sporządzanych przez Urzędowych Lekarzy Weterynarii dotycząca: świadectw zdrowia dla drobiu, świń, bydła oraz chorób zakaźnych
 • sporządzanie miesięcznych zestawień rachunków, miesięcznych zestawień z badania zwierząt rzeźnych i mięsa oraz świadectw zdrowia a także miesięcznych zestawień z nadzoru w zakładach Urzędowych Lekarzy Weterynarii w zakresie monitoringu
 • sprawdzanie pod względem formalnym i rachunkowym faktur oraz faktur dotyczących zobowiązań jednostki
 • uzgadnianie kont - przygotowywanie jednostki do przeprowadzania półrocznej i rocznej inwentaryzacji kont księgowych
 • sporządzanie tytułów wykonawczych i upomnień oraz naliczanie odsetek od nieterminowych płatności
 • ustalanie przypisu dochodu i sporządzanie dokumentów księgowych, uzgadnianie salda z dłużnikami (potwierdzenie salda)
 • rozliczanie inwentaryzacji w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii we Wschowie z/s w Sławie
 • realizacja innych zadań merytorycznych zleconych przez przełożonego
 • wprowadzanie sprawozdań , wniosków o decyzję i innych dokumentów do programu TREZOR


Warunki pracy

praca w siedzibie urzędu
wyjazdy służbowe
szkolenia
narzędzia i materiały do pracy: komputer


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 683565105 w godzinach pracy Urzędu.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

wykształcenie: średnie ekonomiczne

doświadczenie zawodowe/staż pracy

6 lat doświadczenia zawodowego
księgowość budżetowa

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Umiejętność biegłej obsługi komputera i oprogramowania komputerowego
 • Umiejętność organizacji pracy własnej.
 • Znajomość przepisów w zakresie Ustawy o Finansach Publicznych oraz przepisów wykonawczych do niej oraz zasad rachunkowości.


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-01-29
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  21/01/2018
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Audyt / księgowość / kontrola skarbowa
  do góry